Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Planering- Hållbar utveckling ht 21-vt 22

Bergviks förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Nuläge

Efter tidigare projektarbete vet vi att intresse för återvinning/ återbruk samt odling finns. 
Vi kommer att erbjuda olika ”delar” utifrån ämnet hållbar utveckling.

Mål

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

•Att barnen ska få en förståelse för vad som händer när vi slänger skräp i naturen.

•Att barnen ska få kunskaper om sina rättigheter.

•Att kunna ta ansvar för sina handlingar och ord.

• Hälsa och välbefinnande- uppleva rörelseglädje

• Social kompetens- kamratskap

 

 

Syfte

Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse genom olika lustfyllda spontana situationer och planerade aktiviteter.

Genomförande

Vi ser på ur play’s program ”Tripp,trapp träd-med tema hållbar utveckling

Odlar tillsammans med barnen tex ärtor, krasse, olika frukt- kärnor..

Vi plockar skräp, sopsorterar, pratar om återvinning och undersöker nedbrytningsprocesser. Pratar om Allemansrätten. 

Vi arbetar med barnkonventionen 

Läser olika böcker och arbetar med kamratskap. Vi ser på serien om ”djuren på djuris” från ur’s material. Vi använder Bamses kompismaterial samt Alfons vänskapslåda.

Vi försöker få barnen att på ett lustfyllt sätt röra sig mer genom att tex använda qr koder med rörelseuppdrag, rörelse via projektorn, besöka gymnastiksalen, promenader i närmiljön och till skogen.

 

Alla barn deltar på olika sätt.

Arbetet håller på under läsåret eller så länge intresset finns.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar under arbetets gång både på Unikum och på väggarna. Allas ansvar att dokumentera.  

Ansvar

Lena, Evelyn och Maria 

Uppföljning

Vi reflekterar varje vecka gör analys varje månad, utvärdering i dec, uppföljning- hur går vi vidare i januari.

N

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback