Skolbanken Logo
Skolbanken

MÅSEKÄR - Teamplan och Process veckoreflektion Skulltorps förskolor Läsåret 20-21

Norrgårdens förskola, Partille · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Planeringsmall för veckan

Teamplansmall

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen?

Samlingen fångar barnens intresse när vi har sånger, ramsor och lekar.  

Kungaskogen, polyglutt och nyfikenhet att lära mera om bokstäver är också aktiviteter som fångar barnens intressen.       

                           

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

Vi ser ett behov i barngruppen att utveckla ett mer nyanserat talspråk, utökat ordförråd och förmåga att uttrycka sig och kunna förmedla sina önskemål och åsikter.

 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

Vi vill ge barnen ett ökat ordförråd, större språkförståelse, en förmåga att uttrycka sig och att förstå andra.

 

 

HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?

Vi fortsätter jobba med Kungaskogen. Där ges många tillfällen att utveckla språket. Vi pedagoger är noga med att benämna saker vis dess rätta namn och att använda synonymer. Uppmuntra barnen att berätta för varandra, både i samtal och att berätta sagor. Vi läser och berättar mycket sagor, läser rim och ramsor. Sjunger och berättar sången som saga. Vi pratar om vad vi sjunger, vilka ord och vad de betyder. Vi vill införa veckans ramsa eller dikt. Denna läser vi varje dag. Snack som står för språket i Kungaskogen får då vara med på samlingen och introducera ramsan eller dikten.

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

Samtalsbilder i barnens ögonhöjd

 

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Xxxxxx

 

Vilken blir min roll som pedagog?

Xxxxxx 

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

Xxxxxx 

 

 

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

Xxxxxx 

 

Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?

Xxxxxx 

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

Xxxxxx 

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

Xxxxxx 

   

 

 

Veckoplaneringsmall

 

Hur blev det?

  • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
  • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

  • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

  • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

  • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
  • Vem ansvarar för vad?

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback