Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Lpp Pojken i randig pyjamas skönlitterär läsning och samtal v. 35-40

Konradsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 augusti 2020

Vi kommer att arbeta med boken ”Pojken i randig pyjamas” av John Boyne, som är en skönlitterär bok. Vi kommer arbeta på olika sätt med texten – både med innehållet och språket. Under läsningen kommer ni att få besvara innehållsfrågor, diskutera (samtala utifrån olika samtalsroller) i liten grupp och i större grupp med utgångspunkt från den läslogg du kommer att skriva.

 

" Pojken i randig pyjamas” v. 35-40 Läs och samtalsprojekt

 

Vad?

 

Vi kommer att arbeta med boken ”Pojken i randig pyjamas” av John Boyne, som är en skönlitterär bok. Vi kommer arbeta på olika sätt med texten – både med innehållet och språket. Under läsningen kommer ni att få besvara innehållsfrågor, diskutera (samtala utifrån olika samtalsroller) i liten grupp och i större grupp med utgångspunkt från den läslogg du kommer att skriva.

 

Varför?

 

 Genom undervisningen i svenska skall eleverna sin förmåga att:

 

·       Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

·       Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

·       Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

 

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…). Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

 

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. (…)

 

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv

 

Hur?

 

Genomförande

 

Du kommer få:

 

  • läsa boken Pojken i randig pyjamas. Läsning sker under lektionstid, hemma både individuellt och i grupp.
  • svara på frågor om innehållet, använda dig av olika lässtrategier som du skriver ner i din loggbok.
  • förbereda och genomföra samtal med dina klasskamrater i liten grupp om det ni har läst

 

 

 

Bedömning sker löpande (underlaget för min bedömning är ditt loggboksskrivande och ditt deltagande i samtalen) samt

 

Den läskoll som vi kommer att genomföra v. 40, måndagen den 28/9.

Kunskapskrav:

 

·       din förmåga att läsa med flyt och att använda olika lässtrategier

 

·       din förmåga att sammanfatta det du har läst och hur du gör kopplingar till andra texter/ämnen (samhällsliv, historia)

 

·       din förmåga att tolka det lästa och dra slutsatser om budskap (att kunna läsa mellan raderna och analysera bokens handling och karaktärer

 

·       din förmåga att samtala kring det lästa och föra samtalet framåt med hjälp av frågor och vidgande av perspektiv

 

·       hur väl du förbereder och genomför de muntliga presentationer som ligger till grund för samtalen.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läskoll "Pojken i randig pyjamas"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback