Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik år 4-5

Lorensberga 4-6, Ludvika · Senast uppdaterad: 31 augusti 2020

Undervisningen syftar till att du ska utveckla dina kunskaper i matematik och att du ska kunna använda dina kunskaper i vardagen. Du får träna på att lösa problem och lära dig olika sätt att lösa problem. Du får träna dig i att göra beräkningar, föra resonemang och använda matematiska begrepp.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Taluppfattning. Du ska vara bekant med talen inom talområdet 0-1 000 000. Du ska kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division inom talområdet. Du ska kunna prioriteringsregeln och du ska kunna lösa enklare ekvationer.
 • Geometri. Du ska ha kunskaper om geometriska figurer och dess egenskaper. Du ska kunna beräkna omkrets och area. Du ska ha kunskaper om olika vinklar. Du ska veta vad som menas med skala och förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
 • Bråk. Du ska kunna räkna med bråktal och förstå sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform.
 • Decimaltal. Du ska kunna veta vad decimaltal är och kunna skriva decimaltal. Du ska veta vad tiondelar och hundradelar är och kunna göra beräkningar med decimaltal.
 • Vikt och volym. Du ska känna till och kunna använda olika volym och viktenheter. Du ska kunna växla mellan de olika enheterna.
 • Temperatur och diagram. Du ska känna till och kunna använda olika typer av diagram. Du ska veta vad som menas med medelvärde, median och typvärde.
 • Problemlösning. Du ska kunna lösa problem med hjälp av olika metoder.
 • Multiplikationstabellerna

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att jobba på följande sätt i matematiken under hösten

 • Gemensamma diskussioner
 • Gemensamma genomgångar
 • Färdighetsträning i Favoritmatematik
 • Praktiska övningar med konkret material både inomhus och utomhus
 • Problemlösning, enskilt, i par och i grupp
 • Matte-spel
 • Tabell-träning

Vad som kommer att bedömas:

 • Dina förmåga att göra beräkningar inom talområdet 0-1 000 000 med hjälp av de fyra räknesätten.
 • Din förmåga att lösa enklare ekvationer.
 • Dina kunskaper om geometriska figurer och vinklar.
 • Din förmåga att räkna ut area, omkrets och använda skala.
 • Dina kunskaper om decimaltal och din förmåga att göra beräkningar med decimaltal.
 • Dina kunskaper om olika vikt och volymenheter och din förmåga att kunna växla mellan olika enheter.
 • Din förmåga att kunna läsa av olika typer av diagram.
 • Din förmåga att kunna lösa problem.
 • Hur väl du kan multiplikationstabellerna

Hur du får visa vad du kan:

 • På lektionerna genom arbete i läroboken.
 • Genom ditt deltagande i muntliga genomgångar och diskussioner.
 • I praktiska övningar både inomhus och utomhus.
 • Genom ditt arbete, både enskilt, i par och i grupparbete.
 • På skriftliga diagnoser.
 • På skriftliga prov.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)


Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik - målen att nå i år 4 och 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback