Skolbanken Logo
Skolbanken

MYRAN - Teamplan och Process veckoreflektion Skulltorps förskolor HT20

Oluff Nilssons förskola, Partille · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Planeringsmall för veckan

Teamplansmall

 

VAR ÄR VI?

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

Vilka situationer fångar barnens intressen?
Samlingar med våra olika  samlingsmaterial. Vi upplever att djuren är av största intresset. Då halva barngruppen är ny så har det tagit några veckor att se VAD för intressen dom har. Men det som “fångat“ dom mest och där vi ser/märker att intresset i nuläget väger tyngst så är det samlingarna med spännande innehåll.

 

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

Trygghet. Med en ny barngrupp som behöver lära känna varandra och oss pedagoger för att knyta band . Trygghet och tillit och en språkutvecklande miljö är något vi kommer att jobba med.

 

 

VART SKA VI?

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

 • “Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla.“
 • ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska”

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

Att vi skapar en trygg och omsorgsfull inskolning för barnen så att dom kan känna tillit till oss pedagoger samt sina kompisar i gruppen.Viktigt att dom får en bra start från början. Låta barnen få ta sin tid att lära känna miljön och alla nya intryck. Att ge barnen tid och utrymme ! Omsorg är en förutsättning för undervisning och lärande.


Andra strävansmålet är att vi pedagoger ska förespråka det svenska språket och lägga den största vikten av svenska språket på förskolan men också uppmuntra barnens modersmål och uppmuntra vårdnadshavare att hemma är det deras modersmål som är grunden för en positiv identitetsutveckling och VIKTIG för att utveckla ett andraspråk. Modersmålet är viktigt för barnens sociala relationer. 

Vårat val av tema denna terminen är : DJUR 

 

 

HUR GÖR VI?

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring? 

 • Vi kommer att ha olika aktiviteter kopplat till vårat tema djur.
 • Språksamling som vi numera säger istället för samling kommer att erbjuda en mängd olika spännande och meningsfulla aktiviteter och som fyller ett syfte. Det kommer finnas med utmaningar efter barnens åldrar.
 • Att betona ord och att repetera och repetera anser vi vara viktigt. En del barn snappar upp snabbt medans andra kan behöva mer tid till att lära. 

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

Vi har olika små vrår/ platser i rummet som vi delat in som små rum i rummet. Där finns material lätt tillgängligt för våra små barn. Även våran hylla med alla djuren som vi mestadels använder i våra planerade ( även oplanerade) samlingar/stunder finns tillgängligt MEN bara nedersta hyllplan. Våra barn visar aktivt när dom vill ha något därifrån och dom vet att dom får använda djuren när dom vill. Då våran avdelning är en öppning och stängnings avdelning med många barn samt pedagoger så behöver vi ha en del av materialet som vi är rädda om uppe på våra hyllplan. 

Utomhusaktiviteter - Vi kommer att promenera utanför förskolan för att titta efter djur.

 

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

Vi som pedagoger ska lyfta barnens tankar och åsikter för att kunna forma verksamheten efter barnens behov.
Där kommer både en anpassad lärmiljö in och inspirerande material efter barnens intressen
Barnens intressen väger ju tyngst och därefter behöver 

 

 

Vilken blir min roll som pedagog?

Som pedagog ska vi vara närvarande och inlyssnande och stöttande.

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

Vi har dokumenterat med foton och någon videosnutt.

Mestadels har jag/vi som pedagog suttit och tyst dokumenterat. Iaktta vad/hur barnen gör sin aktivitet.

 

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 
Språket ! 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” 

 

 

Vad har vi gjort? Vad har vi erbjudit barnen?

Vi har lyssnat in och sett vart barnens största intresse/intressen är och använt oss av material som gynnar deras intresse i både lek och lärande. 
Till våra ”undervisningar” som i samlingar och även i matsituationer har vi använt språket mångt och mycket och vi betonar och upprepar ord och meningar. Vi har ett spann på åldrarna 1-2,5 år så därefter anpassar vi oss. Vid matsituationer så har vi bilder på väggen som barnen både tittar och pekar på och vissa bilder kan dom koppla till maten som står på bordet. Vi arbetar ju starkt med språket och matematik kommer med på köpet vid många situationer. Vi pedagoger tillsammans med barnen räknar ex potatisarna på tallriken och säger att vi häller upp ett halvt glas vatten/mjölk.

Vi har också erbjudit barnen roliga och lärorika samlingar med pedagogiskt material som tex ; språkpåsar från biblioteket, böcker med djur men också andra böcker. Sagosånger har också varit uppskattat upplever vi då barnen själva visat eller gått och hämtat från våran hylla. Där har vi ett stort utbud med material som barnen visat stort intresse för 😊

 

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

Då barnen visat klart och tydligt deras stora intresse för språksamlingarna så lånade vi en till språkpåse från biblioteket samt tillsatt objektsagor. 
Vi har sett små som stora framsteg vad gäller språkutvecklingen. Barnen benämner vissa ord och meningar och upprepar, härmar/tar efter varann. Där har vi pedagoger uppmärksammat att dom lär av varann och oss pedagoger i olika situationer.Vi har sett att språket stärkts och det mycket tack vare vårat ännu större fokus på just språket. 
Vissa barn har velat återberätta objektsagan för sina kompisar och det visar deras delaktighet och engagemang.

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

Det vi tar med oss är att vidga vårt arbetssätt, det vill säga ha olika undervisningsmoment som exempelvis från en saga till en objektsaga till en gestaltning. Även få in digitala verktyg men också genomföra de aktiviteter i utemiljö också.

  

 

Veckoplaneringsmall

 

 Hur blev det?

 • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
 • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

 • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

 • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

 • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
 • Vem ansvarar för vad?

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter