Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröse klass regnbåge instrument 20/21

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 september 2020

Vi kommer prova olika instrument tillsammans.

Syfte och kunskapsmål

Eleven kan använda sin motorik för att få fram ljud av olika instrument.

Eleven uttrycker sig med hjälp av instrument.

 

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleverna får prova olika instrument (chimes, piano, trumma, garageband, skoog). Eleverna spelar tillsammans och enskilt. Eleverna får tid att undersöka sitt instrument och att lyssna på varandra. Vi kommer att använda oss av ramsor och sånger.

 

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

- får fram ljud från olika instrument

- lyssnar på de andra eleverna

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Spel på musik- och rytminstrument.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback