Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Fältundersökning

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 7 september 2020

Att arbeta i fält med biologi är tidskrävande och intressant. Denna planering går ut på att ni ska få planera, genomföra, dokumentera och utvärdera fältundersökningar.

När: NO-Dagen

Vad: Ni ska genomföra en fältundersökning

Hur:

 1. Planera: Ni ska själva planera en undersökning som ska utföras i fält. Planeringen ska lämnas in innan den utförs. När den är godkänd av din lärare kan du genomföra den. Om den inte blir genomförd så för du en färdig planering av din lärare.
 2. Genomföra: Ni genomför undersökningen. Tisdagen den 22/9 har ni tid avsatt för att kunna utföra uppgiften
 3. Dokumentera och utvärdera: Under tiden ni genomför undersökningen för ni anteckningar så att ni har ett underlag för att sedan kunna skriva er utvärdering. I utvärderingen använder ni följande rubriker. 1. Rubrik, 2. Resultat: Här redovisar ni ert resultat med hjälp av tabeller, diagram och text, 3. Slutsats: här berättar du hur din undersökning har gått. Vilka mönster, likheter, skillnader eller annat kunde du se ditt resultat. Hur har undersökningen gått för dig? Enligt planeringen eller fick du ändra den på något sätt? Om du skulle göra om den för att få ett mer tydligt resultat. Vad skulle du göra då?

Varför: För att få en möjlighet att visa att ni kan uppfylla de kunskapskraven i ämnet biologi.

Förslag på undersökningar:

 1. Jämföra en barrskog med en lövskog
 2. Jämföra en klippstrand med en sandstrand
 3. Jämföra havet med en insjö
 4. Räkna myrstackar  
 5. Vilka typer av småkryp finns det i en gran?
 6. Hur ser markfloran ut i en lövskog jämfört med en barrskog
 7. Jämföra växter på torrmark och våtmark
 8. Räkna blommor
 9. Vilket träd är vanligast i skogen
 10. Är det samma typer av mossor som är vanliga i blandskog, lövskog och barrskog.
 11. Vilka spår kan man hitta av olika däggdjur i blandskog, lövskog och barrskog.
 12. Eget förslag!

Eran planering måste lämnas in senast fredagen den 18/9

Er redovisning/utvärdering måste in under fredagen den 25/9

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fältundersökning: Utvärdering
Fältundersökning: Utvärdering
Fältundersökning: Utvärdering
Fältundersökning: Planering
Fältundersökning: Utvärdering

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback