Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska år 5

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Mål

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Undervisning

 

-lyssna på andra och tala engelska i mindre och större grupp
- träna på att beskriva saker
- träna på att få andra att förstå och själva förstå, fast vi inte kan alla ord
- lära oss nya ord (glosor i texter)
- läsa texter
- översätta från engelska till svenska och tvärtom
- lära oss vanliga fraser och uttryck på engelska
- skriva meningar på engelska
- träna uttal
- se på film och försöka förstå vad som sägs

-dramatisering av texter

- sjunga engelska låtar

- genomgångar av engelsk grammatik

-Skriva enkla berättelser

-hörövningar 

Bedömning

Du  bedöms i din förmåga att:

  • att formulera dig i tal t ex genom att berätta kort om dig själv t.ex. dina intressen, ålder och utseende
  • att kunna föra en enkel dialog om t.ex. väder eller fritid.
  • att kunna förstå instruktioner av läraren och i arbetsboken
  • att kunna förstå innehållet i engelska texter.
  • att kunna formulera dig i skrift t ex genom att skriva brev.
  • att förstå innehållet i talad engelska

 


Läroplanskopplingar

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Sånger, dikter och sagor.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback