Skolbanken Logo
Skolbanken

Tuvans Pedagogiska planering för inskolning och terminstart

Skogsbyns förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 2 september 2020

Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa" Att vara väl förberedd inför inskolning och terminstart skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.

Inskolning och terminstart 

Vårt syfte är att enligt planen mot diskriminering och kränkande behandling ge alla barn en bra start på den nya terminen. Nya barn introduceras och det bildas en ny grupp. Nya kontakter skapas, för både nya och gamla barn.

När barnen börjar förskolan så får de uppleva ytterligare en miljö att förhålla sig till, detta oavsett om det leder till stress eller skapar stimulans för barnen. Det blir en värld som för barnet växer snabbt och abrupt. Majoriteten av barn upplever en känsla av omvälvning eftersom det trygga hemmet har ersatts av förskolan vilket innebär att vara åtskild från sin familj på en ny plats större delen av dagen. Det ställer stora krav på barnens anpassning och orienteringsförmåga (Bruce och Riddersporre, 2012) . Det blir då oerhört viktigt för oss pedagoger att skapa trygga och goda relationer mellan oss och barnen men även mellan barn-barn därför har vi valt att ha en trygghetsperiod vid läsårsstart i augusti och september.

För att skapa en så trivsam miljö som möjligt för alla på förskolan så krävs en god dialog mellan förskola och hem. Vi uppmanar vårdnadshavare att komma med synpunkter. Vi erbjuder även en successiv introduktion för barn och vårdnadshavare. För att ge vårdnadshavare inblick i verksamheten har vi föräldramöte, samtal, föräldraföreningen och föräldraenkät. Vi sätter även upp dokumentation i hallen och inne på avdelningen samt i vår lärplattform Unikum där varje vårdnadshavare har egen inloggning.

Avdelningens mål

 • En trygg barngrupp
 • Att vi har ett bra samarbete med vårdnadshavare och barn.
 • Att alla barn ska känna sig välkomna och tycka att det är roligt att vara på förskolan.

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

 • Att barnen vänder sig till oss vuxna
 • Att barnen tar för sig av materialet som erbjuds på avdelningen
 • Att barnen visar öppenhet och nyfikenhet
 • En öppen kommunikation mellan pedagoger-vårdnadshavare, pedagoger-barn, barn-barn

Aktiviteter för att nå målen (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 • Vara nära och synliga både för barn och vårdnadshavare
 • Vara tydliga med våra rutiner
 • Vi leker samarbetslekar 
 • Vi pedagoger stöttar varje enskilt barn i förskolans gemensamma aktiviteter inne och på gården i möte med övriga barn och pedagoger.
 • Vi pedagoger möter vårdnadshavare vid lämning och hämtning.

Miljö (Det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

 • Material och miljö anpassas och ändras efter barnens intresseområden.
 • Tydligt för barnen var materialet finns.

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet

 • Observation.
 • Reflektion.
 • Daglig dialog med vårdnadshavare samt uppföljningssamtal om upplevelser och tankar kring inskolning och barnets första tid hos oss.
 • Lärlogg

Ansvarig pedagog

Hela Arbetslaget samt inskolningsperson


Läroplanskopplingar

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback