Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik - Bygga en väska

Köpinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 2 september 2020

Du ska använda teknikens metoder till att bygga en väska som ska kunna hålla en 0,5 l flaska full med vatten. Du ska kunna bära flaskan 10 m. Låt fantasin flöda och kom på kluriga idéer till din lösning.

Mål i Teknik:

  • Hitta en möjlig lösning
  • Dokumentera med skiss och text
  • Teknikens arbetssätt
  • Göra förbättringar
  • Göra en modell

Begrepp: Identifiera, återbruka, skiss, vyer, material, modell, arbetsgång, förbättra, ompröva, design

Material: Arbetspapper där du dokumenterar, tyg (begränsad mängd), kartong, tidningar, häftklamrar, limpistoler, tejp, maskeringstejp, snöre, färgpapper, vattenfärg, kritor, nål och tråd, silkespapper, tidningar, tuschpennor, fjädrar

Arbetssätt: Du kommer att göra din skiss enskilt och sedan tillsammans med en kompis diskutera fram en gemensam design. Ni bygger sedan väskan tillsammans. Du dokumenterar ditt arbete och dina eventuella förbättringar på ett arbetsblad. Du utvärderar sedan ditt arbete.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen
Teknik - Bygga en väska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback