Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Teknik, Kemi

·

Årskurs:

5

Bästa världen åk 5 - Änggårdsskolan

Änggårdsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 2 september 2020

Hej och välkommen med på en hållbar resa där du är med och bestämmer vart vi ska. Vi har bara ett jordklot och i en värld där vi ständigt blir fler människor är vår tids stora utmaning att ta vara på de resurser vi har. Hur gör vi det? Hur hänger allt ihop? Och vad kan var och en göra för att bygga ett hållbart samhälle? Målet i sikte är - Bästa världen!

Syfte:

Ingenting försvinner och allting kommer någonstans ifrån. Var rädd om resurserna!

I Bästa världen ska vi lära oss om avfall i tre delar.

Del 1: Ingenting försvinner! – så funkar det i Linköping.

  • Lokalt om avfall och sophantering i Linköping
  • Avfallstrappan

Del 2: Inspirationsdag på Kolmården

  • Besök på Kolmården
  • Globalt om djur, avfall och föroreningar
  • Hur vårt beteende påverkar naturen

Del 3: Vad kan vi göra?

  • Vad vi kan göra i vardagen?
  • Förebygga, återbruk och återvinning
  • Miljöproblem
  • Redovisning

Bästa världen - Avfall

 

Lärandemål

 

Efter arbetsområdet ska du ha förståelse för avfallstrappan, vad som händer med avfall i vår kommun, hur vår egen konsumtion påverkar miljön globalt, vad du själv kan göra för en bättre miljö med inriktning avfall/återbruka/återvinna

 

Undervisning och arbetssätt

 

Vi kommer att se filmer, diskutera, läsa och göra grupparbeten. Vi kommer att dokumentera vårt besök på Kolmården och göra en utställning på skolan där alla tre delarna av arbetsområdet visas. 

 

Bedömning

 

Du kommer bedömas genom ett test samt ett grupparbete. Även din delaktighet i diskussionerna kommer bedömas. 

 

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback