Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Nina Kanin Solros v34-43

Skandinaviska stiftelsen för utbildning, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2020

Planeringen innefattar vårt arbete med Bamse och hans vänner för att stärka värdegrunden, utveckla språket samt utveckla förståelse för demokrati och vänskap.

Planering Nina-Kanin

 

Måndag 17/8 stängt 

 

 

Tisdag 18/8

Samling: Vi börjar dagen med att presentera oss och sjunger namnsången för att lära känna varandra. Vi presenterar vår kompis Nina-Kanin som ska vara med oss under hela läsåret och ge oss roliga uppdrag. Vi kommer fokusera mycket på normer och värden och vår gemensamma värdegrund under starten av läsåret för att skapa ett gott klimat i barngruppen och för att kunna optimera barnens trivsel och lärande på förskolan. Med hjälp av Bamse karaktärer kommer vi bearbeta temat vänskap, syftet är att främja barnens empati och inlevelseförmåga samt deras förmåga till socialt samspel.

Syfte taget från läroplan: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Material: ”Namnsång” som finns i våra planeringspärm.

 

Onsdag 19/8

Samling: vi fortsätter med namn sånger, vi sjunger sången ”du kan vara med i ringen” för att lära oss varandras namn och ha roligt tillsammans. Vi fortsätter presentera vår nya kompis  “Nina-Kanin” som kommer att vara med oss under läsåret. Vi visar Nina-Kanins bild till barnen  de första dagarna.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

 

Torsdag 20/8

Samling: vi sjunger namnsången och går igenom dagen därefter äter vi frukt och fortsätter presentera vår nya kompis  “Nina-Kanin” som kommer att vara med oss under läsåret. Vi visar Nina-Kanins bild till barnen de första dagarna.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar är att utveckla talspråk ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord. 

 

Fredag 21/8

Vi fortsätter med att sjunga namnsången och sen går vi igenom lite gemensamma regler.  Reglerna som gäller på förskolan är att man får inte springa inne, man ska lyssna på sina kompisar och på sina pedagoger, man får inte slåss, rivas eller bitas. Man måste också vänta på sin tur. 

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

Vecka 35 

Måndag 24/8 

Vi börjar samlingen med att fråga vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räknar antal närvarande barn och tränar lite matematik. Vi använder TAKK (tecken stöd) under samlingen som sitter på väggen.

Vi fortsätter med sångsamling med fokus på att lära känna varandra mera. Vi läser kompisboken komma överens med, som handlar om hur bra en kompis ska vara som finns på avdelningen.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

 

 

 

Tisdag 25/8 

Vi börjar samlingen med att fråga vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räknar antal barn. Vi använder TAKK stöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad har vi för plan r dagen.  Vi fortsätter med sångsamling med fokus på att lära känna varandra mera

Vi börjar tillsammans skapa en kompis sol med hjälp av barnen.  Barnen får hjälpas åt att välja färg på pappret vi ska använda oss utav till solstrålarna, barnen får uttrycka sina tankar om hur en bra kompis bör vara/bete sig, sedan skriver vi deras tankar på kompis solen som vi sedan sätter upp på väggen.

Material. Papper, penna

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. Förmågan att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

Onsdag 26/8 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räknar antal närvarande barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen, vilket idag är att vi ska ha barnens val.  Vi fortsätter med sångsamling med fokus på att lära känna varandra mer.

Barnens val: Under barnens val får barnen bestämma vilken aktivitet de vill göra. Vi presenterar några olika aktiviteter som barnen får välja mellan. Vi använder oss av barnens valtavla där vi sätter upp bilder på olika aktiviteter på väggen. Barnen får sedan sätta sin egen bild på vad de vill göra.

Material: Olika målarbilder, pennor, vanliga vita papper, klossar, Lego

SyfteFörskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sina tankar, åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 

Torsdag 27/8 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räknar antal närvarande barn. Vi använder TAKK stöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.  Vi fortsätter med sångsamling med fokus på att lära känna varandra mer.

Vi går ut till naturen hjälper Nina- kanin med att plocka pinnar och stenar som vi sedan tar med till förskolan och målar.

SyfteFörskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 

Fredag 28/8 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som är här och vilka som är hemma, samt räkna antal närvarande barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.  Vi fortsätter med sångsamling med fokus på att lära känna varandra mer.

Utflykt, vi går till en lekpark eller en kort promenad runt området. Barnen får träna på att gå i led och hålla kompisar i handen. De lär också känna närområdet och får lokalkännedom. Vi tar med oss ryggsäck.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga, lära känna närmiljön och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 

 

 

 

 

Vecka 36 

Måndag 31/8 

Samling: vi sjunger sånger tillsammans sedan genomför vi aktiviteten ”En ny vän” ur boken olika men lika sidan 28. Vår nya vän heter Lille skutt och han vill presentera sig för gruppen och meddela gruppen att han alltid kommer finnas med oss under läsåret.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors situation samt villiga att hjälpa andra. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att ge respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. 

Material: Lille- skutt figur, vi kommer använda oss av en bild på hur Lille-Skutt ser ut som finns på avdelningen.

 

 

Tisdag 1/9 

Vi börjar samlingen med vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt  räknar antal närvarande barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och prata tillsammans vad vi har för plan under dagen.

Vi fortsätter med att göra klart vårt arbete med kompis solen och denna gång får vi hjälp utav Lille skutt och han har ett uppdrag där vi pratar mer om hur en kompis bör vara. När vi har pratat om det så skriver vi ner våra tillsammans med barnen på olika gula lappar som sedan ska bli vår kompis sol. 

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. 

Material: Lille-Skutt bild, gula papper till kompissolen. 

 

Onsdag 2/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som är här och vilka som är hemma, samt räknar antal närvarande barn. Vi använder TAKK stöd under samlingen, och pratar tillsammans om, vad har vi för plan för dagen

Barnens val: Under barnens val får barnen bestämma vilken aktivitet de vill göra. Vi presenterar några olika aktiviteter som barnen får välja mellan. Vi använder oss av barnens valtavla där vi sätter upp bilder på olika aktiviteter på väggen. Barnen får sedan sätta sin egen bild på vad de vill göra.

Material: Olika målarbilder, pennor, vanliga vita papper, klossar, Lego

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sina tankar, åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 

 

Torsdag 3/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räknar antal närvarande barn.. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.

Vi pysslar en egen raket som Brum, Teddy, Nalle-Maja, Brumma och Mini-hopp gör tillsammans, detta gör vi för att träna på turordning, finmotorik samt  för att främja barnens kreativitet.

Material: Toarullar, målarfärg, papper och klistermärken som vi kan dekorera raketen med. Vi visar bild på hur Bamses barn gör sedan får barnen göra som de vill.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbete, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

 

Fredag 4/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räknar antal närvarande barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad har vi för plan för dagen.

Vi går på en promenad till en lekpark i närheten där barnen får träna på motoriken. Vi packar med oss frukt och vatten och tar med oss ryggsäck.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

 

Veckan 37 

Måndag 7/9

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räknar antal närvarande barn. Vi använder TAKK stöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad har vi för plan r dagen.

Vi fortsätter med kompis temat och läser “Säg förlåt boken från boksamlingen kompisböcker samt pratar med barnen på samlingen om olika scenarion som kan uppstå i vänskaper och frågar hur de önskar andra beter sig mot dem. 

Material: Säg förlåt boken

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler 

 

Tisdag 8/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal närvarande barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad har vi för plan för dagen.

Rätt till familj: Vi pratar med barnen om att alla barn har rätt till en familj, och att alla familjer ser olika ut.

Material: Vi tar fram bilder på hur Bamses vänners familjer ser ut som finns i planeringspärmen. Pedagogerna kan även berätta om hur deras familjer ser ut.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra.

 

Onsdag 9/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal närvarande barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.  

Barnens val: Under barnens val får barnen bestämma vilken aktivitet de vill göra. Vi presenterar några olika aktiviteter som barnen får välja mellan. Vi använder oss av barnens valtavla där vi sätter upp bilder på olika aktiviteter på väggen. Barnen får sedan sätta sin egen bild på vad de vill göra.

Material: Olika målarbilder, pennor, vanliga vita papper, klossar, Lego

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sina tankar, åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga samt nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

 

 

 

Torsdag 10/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal närvarande barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen. Vilket idag är att läsa en bok tillsammans.

Läsdag:

Vi väljer en bok tillsammans med barnen som vi ska läsa, hinner vi inte läsa klart den idag så kan vi fortsätta nästa torsdag.

Material: En valfri bok från avdelningen eller förrådet.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

 

 

Fredag 11/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal närvarande barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan r dagen.

Promenad, vi går till en lekpark eller går runt i området så att barnen får vistas ute i naturen och lära känna närområdet.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 

 

Vecka 38 

Måndag 14/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.

Vi fortsätter med vårt kompistema och läser en utav kompisböckerna. Vi fortsätter med att göra klart vår kompis sol. 

Material: kompisboken “samarbeta” som finns i avdelningen.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

 

Tisdag 15/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan under dagen.

Värdegrunden: Vi fortsätter vårt värdegrundstema och pratar med barnen om hur deras familjer ser ut, vi visar också barnen hur Nina-Kanin och Bamses familj ser ut. 

Material: Bilder på Nina- Kanins familj samt på Bamses familj.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

 

Onsdag 16/9 

Vi börjar samlingen med vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan under dagen.

Barnens val: Under barnens val får barnen bestämma vilken aktivitet de vill göra. Vi presenterar några olika aktiviteter som barnen får välja mellan. Vi använder oss av barnens valtavla där vi sätter upp bilder på olika aktiviteter på väggen. Barnen får sedan sätta sin egen bild på vad de vill göra.

Material: Olika målarbilder, pennor, vanliga vita papper, klossar, Lego

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sina tankar, åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 

 

Torsdag 17/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.

Läsdag, 

Vi väljer en bok tillsammans med barnen som vi ska läsa, hinner vi inte läsa klart den idag så kan vi fortsätta nästa torsdag.

Material: En valfri bok från avdelningen eller förrådet.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

 

 

Fredag 18/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för planr dagen.

Promenad, vi går till en lekpark eller går runt i området. 

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 

Vecka 39 

Måndag 21/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för  dagen.

Vi fortsätter med kompis temat och läser en av kompisböckerna samt pratar med barnen på samlingen om hur man är en bra vän. Vi kollar på ” Daniel tiger eller Bamse”

Material: Papper,  då vi fortsätter med kompissolen.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

 Tisdag 22/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.

Värdegrunds arbete, vi låter barnen rita av sina familjer och sedan berätta vad dom har ritat om de vill. Vi sätter sen upp deras teckningar på väggen.  

Material: papper, pennor som finns på avdelningen.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

Onsdag 23/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan r dagen.

Barnens val: Under barnens val får barnen själva bestämma vilken aktivitet de vill göra. Vi presenterar några olika aktiviteter som barnen får välja mellan. Vi använder oss av barnens valtavla där vi sätter upp bilder på olika aktiviteter på väggen. Barnen får sedan sätta sin egen bild på vad de vill göra.

Material: Olika målarbilder, pennor, vanliga vita papper, klossar, Lego

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sina tankar, åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 

 

Torsdag 24/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och prata tillsammans om vad vi har för plan för dagen.

Läsdag, Vi väljer en bok tillsammans med barnen som vi ska läsa, hinner vi inte läsa klart den idag så kan vi fortsätta nästa torsdag.

Material: En valfri bok från avdelningen eller förrådet.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

 

 

Fredag 25/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan r dagen.

Promenad, vi går till en lekpark eller promenerar runt i närområdet. Vi plockar med oss lite naturmaterial som vi kan använda till att rita på eller bygga med på förskolan. Vi diskuterar med barnen om vad de skulle tycka var intressant att pyssla med.

Material: Det vi hittar på promenaden och bestämmer oss för att ta med oss tillbaka.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 

Vecka 40 

Måndag 28/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan r dagen.

Vi fortsätter med kompis temat och läser en av kompisböckerna samt pratar med barnen på samlingen om hur man är en bra vän, har barnen själva blivit ledsna någon gång av något en kamrat sagt eller gjort?

Material: Kompisboken “Prata om det” som finns på avdelningen

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

 

Tisdag 29/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.

Värdegrunds arbetsdag. Barnen får avbilda sig själva med hjälp utav det material vi plockade med oss på vår promenad förra veckan. Låt fantasin flöda!

Material: Pinnar, löv, stenar, papper, klister

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

 

Onsdag 30/9 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.

Barnens val: Under barnens val får barnen bestämma vilken aktivitet de vill göra. Vi presenterar några olika aktiviteter som barnen får välja mellan. Vi använder oss av barnens valtavla där vi sätter upp bilder på olika aktiviteter på väggen. Barnen får sedan sätta sin egen bild på vad de vill göra.

Material: Olika målarbilder, pennor, vanliga vita papper, klossar, lego. Eventuellt kan barnen välja att titta på en kort film, vi utgår från barnens intressen.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sina tankar, åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga samt nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

 

 

Torsdag 1/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan under dagen.

Läsdag, Vi väljer en bok tillsammans med barnen som vi ska läsa, hinner vi inte läsa klart den idag så kan vi fortsätta nästa torsdag.

Material: En valfri bok från avdelningen eller förrådet.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

 

Fredag 2/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för planr dagen.

Promenad, vi går till en lekpark eller går runt i närområdet. Vi varierar oss och går till ett annat ställe än veckan innan så barnen får uppleva nya delar av området kring förskolan. Vi plockar med oss lite ytterligare naturmaterial som vi kan göra fina tavlor av sen. T.ex. pinnar, löv, kottar

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 

 

Vecka 41 

Måndag 5/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.

Vi fortsätter med kompis temat och pratar med barnen på samlingen om hur man är en bra vän och hur de önskar att andra är mot dem. Har barnen känt sig glada över något som hänt den senaste tiden på förskolan? Har de lekt någon rolig lek tillsammans? Avsluta med en kort film från Bamse eller Daniel tiger, som finns på Youtube eller SVT play, barnkanalen.  Vi låter barnen välja.

Material: Vi använder oss tav kompis solen som vi har gjort och som sitter på dörren vid våra diskussioner för att vi ska komma ihåg det vi sagt och gjort tidigare.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

 

 

Tisdag 6/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.

Värdegrunds arbete, Barnen målar något som de tycker om och som är viktigt för dem.

Material: papper och pennor

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

Onsdag 6/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan r dagen.

Barnens val: Under barnens val får barnen bestämma vilken aktivitet de vill göra. Vi presenterar några olika aktiviteter som barnen får välja mellan. Vi använder oss av barnens valtavla där vi sätter upp bilder på olika aktiviteter på väggen. Barnen får sedan sätta sin egen bild på vad de vill göra.

Material: Olika målarbilder, pennor, vanliga vita papper, klossar, lego. Eventuellt kan barnen välja att titta på en kort film, vi utgår från barnens intressen.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sina tankar, åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga samt nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

 

 

Torsdag 7/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.

Läsdag, Vi väljer en bok tillsammans med barnen som vi ska läsa, hinner vi inte läsa klart den idag så kan vi fortsätta nästa torsdag.

Material: En valfri bok från avdelningen eller förrådet.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

 

Fredag 8/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan under dagen.

Promenad, vi går till en lekpark eller går runt i närområdet. Vi varierar oss så barnen får uppleva olika delar av närmiljön.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 

Vecka 42 

Måndag 11/10 

Vi börjar samlingen med vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt  räkna antal barn. Vi använder TAKK stöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan för dagen.

Vi fortsätter med kompis temat och läser boken Nej eller okej vilken handlar om barns rätt till kroppslig integritet och har därefter en gemensam diskussion.

Material: Nej eller Okej boken

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

 

Tisdag 12/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan under dagen.

Värdegrunds arbetsdag. Vi fortsätter med att rita våra familje teckningar som vi sen kan sätta upp på väggen. 

Material: papper och penna

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

Onsdag 13/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan r dagen.

Barnens val: Under barnens val får barnen bestämma vilken aktivitet de vill göra. Vi presenterar några olika aktiviteter som barnen får välja mellan. Vi använder oss av barnens valtavla där vi sätter upp bilder på olika aktiviteter på väggen. Barnen får sedan sätta sin egen bild på vad de vill göra.

Material: Olika målarbilder, pennor, vanliga vita papper, klossar, lego. Eventuellt kan barnen välja att titta på en kort film, vi utgår från barnens intressen.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sina tankar, åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga samt nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

 

 

Torsdag 14/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan r dagen.

Läsdag, Vi väljer en bok tillsammans med barnen som vi ska läsa, hinner vi inte läsa klart den idag så kan vi fortsätta nästa torsdag.

Material: En valfri bok från avdelningen eller förrådet.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

 

Fredag 15/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan under dagen.

Promenad, Vi gå till en lekpark eller går runt i närområdet. Vi plockar med oss lite material som vi kan pyssla med.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 

 

Vecka 43 

Måndag 18/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad är för dag idag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen och pratar tillsammans om vad vi har för plan r dagen.

Vi fortsätter med kompis temat och läser en kompisbok. Vad är rättvist/orättvist?

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

 

Tisdag 19/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan r dagen.

Värdegrunds arbetsdag, vi låter dom barn som inte ritat av sina familjer göra det och dom som redan gjort detta får antingen göra nya teckningar om dom vill och sen berätta vad dom har ritat eller rita av något de tycker om. Vi sätter upp teckningarna på väggen. 

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

Onsdag 20/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan r dagen.

Barnens val: Under barnens val får barnen bestämma vilken aktivitet de vill göra. Vi presenterar några olika aktiviteter som barnen får välja mellan. Vi använder oss av barnens valtavla där vi sätter upp bilder på olika aktiviteter på väggen. Barnen får sedan sätta sin egen bild på vad de vill göra.

Material: Olika målarbilder, pennor, vanliga vita papper, klossar, lego. Eventuellt kan barnen välja att titta på en kort film, vi utgår från barnens intressen.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sina tankar, åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga samt nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

 

Torsdag 21/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan r dagen.

Läsdag, Vi väljer en bok tillsammans med barnen som vi ska läsa, hinner vi inte läsa klart den idag så kan vi fortsätta nästa torsdag.

Material: En valfri bok från avdelningen eller förrådet.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

 

Fredag 22/10 

Vi börjar samlingen med att prata om vad det är för dag, se vilka barn som här och vilka som är hemma, samt räkna antal barn. Vi använder teckenstöd under samlingen, och pratar tillsammans om vad vi har för plan under dagen.

Promenad, vi gå till en lekpark eller går runt i närområdet. Vi varierar oss så att barnen får uppleva nya delar av närområdet.

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback