Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Miljarder liv i en kropp åk 8

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Din kropp är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem - människokroppen. Det här arbetsområdet handlar om hur din kropp normalt fungerar. Din kropp fungerar oftast som den som ska, men många olika faktorer avgör hur du mår och om du får vara frisk. Din hälsa beror mycket på hur du väljer att leva. Det ska vi också titta på i det här arbetsområdet.

Mål:
veta något om cellers uppbyggnad och hur de bildar vävnader och organ
veta vad en cell behöver (cellandning)
känna till våra andningsorgan och varför vi andas
känna till vårt blodomlopp och vilka uppgifter blodet har
• veta hur kroppen blir av med avfallsämnen
kunna ge exempel på sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Tex: cancer, förkylning, allergi, stroke, hjärtinfarkt, covid 19
• känna till hur virus och bakterier orsakar infektioner och smittspridning
• känna till sambanden mellan antibiotika och resistenta bakterier
känna till historiska och nutida medicinska upptäckter och deras betydelse för våra livsvillkor och samhällets utveckling. Tex.  stamceller, blodtransplantationer, vaccination, penicillin
• ha kunskap om ämnen som vi äter
• kunna beskriva matens väg genom kroppen och förstå samband mellan mat och hälsa

Arbetsmetoder:
·         genomgångar, filmer,  arbetsuppgifter, undersökningar,   samtal/diskussioner 

Förmågor som bedöms:

  använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa: t ex. söka fakta, formulera för- och nackdelar och föra resonemang i flera led och utifrån flera perspektiv.

 GEnomföra systematiska undersökningar i biologi: utifrån givna planeringar eller genom egenformulerade planeringar. Anteckna resultat, dra slutsatser, ge förslag hur undersökningen kan förbättras.

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället: te x. förklara hur kroppen fungerar med hjälp begrepp från området. Föra resonemang om hälsa och sjukdom.

Beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.

 Hur väl du uppnår förmågorna visar du genom:

·         att delta aktivt vid genomgångar och diskussioner
·         att genomföra arbetsuppgifter och inlämningar (och lämna in i tid)
·         resultat på läxförhör och prov

Under hösten kommer vi att gå igenom

·         Celler, vävnader, organ s 215-220 Id:a2035

·         Stamceller, tumörer s 236-237 id:a4662 a4614

·         Andning s 242-247 id:a7430

·         Blodomlopp, blod s 248-253 id:a7065

·         Matspjälkning s 232-237 Id:a6109 a1148 

Material:
MakroBiologi, A.Hendriksson (Gröna boken) studi.se och gleerupsportalen.se (biologi)

Om elev är borta så är elev själv ansvarig att ta reda på vad man missat.

Grov veckoplanering (kan behöva ändras)

Vecka

helklass

halvklass

35

Celler, vävnader, organ s 215-220
a3035

studi: Växtcellen, Djurcellen, Organ och organsystem

Cellens behov Id: a3035,

(Mikroskop: olika typer av celler)

36

Stamceller, tumörer a4662 a4614

studi: Cellens specialisering, Cancer

Film Studi: cellspecialisering och stamceller

Diskussion

37

Andning, kretsloppen, blodkärl s 242-247 a7430 

studi: Andningen, Hjärt- och kärlsystemet

Lab: andning-  hur mycket och hur ofta

Id: a853

Läxa: celler, andning och cirkulation

38

Hjärtat, blodtryck s 248-250 a7065

Lab:

Lyssna på ditt hjärta Id: a734

Mäta blodtryck
Blodomloppet Id:a7065

39

Blod, immunförsvar s 251-253 a6109 a1148

Studi: Blodet, Blodgrupper och transfusioner, Immunförsvaret

Lab: Blodgrupper Id: a9723

Bakterier/virus Id:a449, a383 (film)

film: resistenta bakterier 

40

Repetition

Prov : celler, andning, cirkulation, hjärta, blod och immunförsvar

41

Uppsats: sjukdom: PP muntlig uppgift om en sjukdom (lungcancer, astma, hjärtinfarkt, blodcancer, trombos)

Uppsats: sjukdom: PP muntlig uppgift om en sjukdom (lungcancer, astma, hjärtinfarkt, blodcancer, trombos)

42

Genomgång prov
och Redovisning

Redovisning

43

Ämnen i maten s224,228-230 a7450

Lab: Vilka ämnen innehåller en korv?

a336 

44

Höstlov

 

45

Matspjälkning s 232-237 a6608

Studi: Matspjälkningen (2 filmer)

 

Läxa: matspjälkning och ämnen 

Skrivuppgift.

Allmänna råd för att nå högre betyg:

Inför varje lektion ska ni läsa sidorna i boken eller gleerupsportalen det som vi ska igenom, så ni kan fråga läraren det ni inte förstår på lektionen.

På skrivuppgifter ska du koncentrera dig på att svara på frågorna.

Försöka utveckla texten genom att du gör jämförelser (t ex ni jämför människans andning med insekters).

Beskriva en process (t ex en laboration) tydligt, steg för steg. Försöka hitta förbättringsområden för laborationerna. (sånt som man kan göra bättre nästa gång)

När ni resonerar ska ni försöka göra det djupt (i flera led) och brett (utifrån flera aspekter):

·         Resonera i flera led handlar om att bygga naturvetenskapliga motiveringar i flera steg kring konsekvenser eller effekter och kan skrivas som ”leder till”, ”leder i sin tur till”. De ska vara naturvetenskapliga, korrekta och inte för allmänt hållna.

·         Att resonera utifrån flera aspekter eller perspektiv handlar om att ge flera exempel på konsekvenser eller effekter och kan skrivas som ”å ena sidan” och ”å andra sidan”, eller ” en fördel är” och ”en nackdel är” eller ”en begränsning är”.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Människokroppen
Uppgifter
En kort faktatext om en sjukdom
Begrepp
Frågor

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback