Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Alsike skola, Svenska, Läsfixarna, Åk 2, 20/21

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 2 september 2020

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Lektionsplaneringarna bygger på fem läsförståelsestrategier: att förutspå och ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter, att sammanfatta och att skapa inre bilder. Strategierna är personifierade med figurer som vi kallar för läsfixare. När du behärskar alla strategier var och en för sig, ska du få träna på att använda alla strategier samtidigt. Målet är att du ska kunna använda strategierna självmant och automatiskt under din egen läsning- bli en stjärnläsare.

Förmågor att öva

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

 

Konkretiserade mål utifrån arbetsområdets utformning

Du ska kunna använda de 5 olika läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av text:

 • att förutsäga SPÅGUMMAN
 • att ställa frågor REPORTERN
 • att utreda oklarheter DETEKTIVEN
 • att sammanfatta COWBOYEN
 • att se inre bilder KONSTNÄREN

Du ska kunna berätta om innehållet i texter muntligt.

Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Undervisning

Du kommer att få

 • möta skönlitterära texter som du både får läsa själv och höra som högläsning
 • kunskap om skönlitteratur från olika tider och från skilda delar av världen
 • höra/läsa exempel på olika typer av texter: faktatexter, dikt, rim, ramsa, skönlitteratur
 • lära dig de olika strategierna genom att lära känna likheter-olikheter hos dem och genom att förstå dess "yrke" utifrån vad dessa gör på riktigt. Tex: Yrket detektiv- vad gör en riktig detektiv? Vilka redskap och förmågor behöver den?
 • analysera texter och träna på vilken läsfixare som ska användas beroende på vad man vill veta
 • titta på programmet "Lässugen" på UR Play och samtala om programmet

Bedömning - när och hur?

Vid gemensamma lässtunder/läsgrupper/högläsning är det viktigt att du frågar/visar och tränar på dessa strategier, så att du på sikt kan visa hur du använder dem under din egen läsning.

Vi som undervisar gör bedömningar kontinuerligt av ditt lärande.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback