Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Koll på NO, Naturen på hösten

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Nu är det HÖST och vi ska nu påbörja vårt arbete om naturen på hösten Vi ska ta en närmare titt på skogens invånare. Vi ska se hur de lever och hur de lever tillsammans med varandra. Vi ska titta närmare på löven som faller och varför träden tappar sina löv. Vi ska lyfta blicken mot himlen och ta reda på vart svalorna tar vägen på hösten? Det här och mycket mer kommer vi att arbeta med och kunna när har läst färdigt området.

Syfte

När du är färdig med naturen på hösten ska du kunna:

  • veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
  • veta varför löven ändrar färg.
  • kunna förklara vad som händer med löven på marken.
  • kunna ge exempel på hur olika frön sprids. 
  • kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

 

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om hösten.

Vi kommer att läsa, se på film, arbeta med olika uppgifter och ha olika diskussioner om vad som händer i naturen på hösten.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga i:

  • Hur du kan förklara och beskriva 
  • Hur du kan samtala

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång både muntligt och skriftligt. Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett prov.


Läroplanskopplingar

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Matriser i planeringen
Naturen på hösten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback