Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Landet Q

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2020

Vart på jordklotet skulle det optimala landet ligga? Det är er uppgift att avgöra. Ni kommer att få skapa ett eget land under kommande veckor.

Syfte (varför ska vi göra det här?): 

För att du ska få ökad kunskap om hur olika det är på olika platser på jordytan, öva och repetera kunskap om olika förutsättningar på jorden, få utforska och analysera samspel mellan t.ex. handel och transport.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Genomgång - testa kunskap - utvärdera hur det blev.

Jag kommer att ha olika genomgångar och därefter kommer ni i grupp att få använda er av det vi gått igenom och applicera det på landet ni kommer få skapa. 

Vi kommer att arbeta mycket i grupp för att befästa kunskap och det är jag som sätter grupperna. Om det är något som inte fungerar så måste ni vända er till mig för att få hjälp.

Det vi kommer beröra är:

  • Jordens resurser och uppbyggnad, klimat och vegetation, råvaror och naturtillgångar.
  • Transport och handel.
  • Produktion och konsumtion.
  • Energi och energikällor.
  • Klimatförändringar.

 

Så här får du visa mig dina kunskaper:

Som i alla grupparbeten är det svårt att bedöma vem som gjort vad... så därför kommer det ibland vara olika skriftliga självständiga reflektionsuppgifter där alla får chansen att individuellt visa sina kunskaper.

Men självklart samlat jag också på mig kunskap om era kunskaper under lektionstid. 

Som avslutning kommer det att vara en slutreflektion där det också kommer vara möjligt att uttrycka om man velat placera landet på en annan plats eller göra någon förändring som gruppen inte velat. 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Matriser i planeringen
Geografi Landet Q
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback