Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Planering för åk 1-3. Grekiska

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Genom modersmålsundervisningen kommer eleven att använda modersmålet i olika situationer och utveckla sin muntliga och skriftliga förmåga. Vi kommer att arbeta med texter som ger kunskap om traditioner, lekar och musik.

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 

 Globala Målen

I undervisningen ska också behandlas de Globala Målen utifrån ett barns perspektiv.

                  

 

 

Tidsplan: årsplanering

 

Introduktion

Vi lär oss bokstäverna, om hur de är formade och om hur de låter.

Vi börjar med korta texter/sånger/ gåtor eller ramsor och fortsätter med längre och mer utvecklade texter

På detta sätt fortsätter vi med att utveckla de olika förmågor som eleven ska utveckla.

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Ljuda, läsa högt och läsa tyst

- att du kan berätta det du har läst eller lyssnat på

Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska

Jämföra bokstäverna med de svenska, hitta ordbilder

- att du kan skilja bokstäverna och deras ljud

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Du lär dig rim och ramsor

Du ska kunna läsa olika typer av böcker

- att du kan rim och ramsor

- att du kan berätta om en myt du har läst eller hört

- du kan plocka det viktigaste i det du läser och göra en sammanfattning av det

Beskrivande, förklarande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. 

Du ska kunna följa i enkla instruktioner och skapa olika pyssel

- att du kan följa instruktioner

Förmåga - skriva    
Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen

Du kommer att lära dig skriva bokstäverna i ord och sätta ihop meningar med dessa

Du kommer att skriva texter med hjälp av bilder.

- om du kan skriva enkla meningar

- om du kan skriva kortare texter

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. träna att använda ordböcker och andra hjälpmedel

- du ska kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. . Du lär dig nya ord och hur dessa används  - om du kan använda de nya orden

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

  .

 

Förmåga - Språkjämförelse
Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma

Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Du kommer att göra övningar med att sätta orden i rätt följd och skapa meningar och jämföra detta med svenskan.

 

- om du kan sätta orden i rätt följd så det blir rätt meningar.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Du övar så det låter rätt ljud för de bokstäver som är annorlunda  - att du läser bokstäverna rätt.
 
   

 

Förmåga - Tala
Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma

Muntlig berättande för olika mottagare.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition

Lekar och musik från områden där modersmålet talas

Du kommer att lära dig om vad som är viktigt när du återberättar det du har läst eller sett i korta filmer. 

Du kommer att lyssna på sånger, rim och ramsor

Du kommer att läsa om lekar och eventuellt leka

-  att du kan återberätta olika händelser

 

- om du kan rim, ramsor, gåtor och låtar du lyssnat på

- om du kan berätta om en lek

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Du kommer att träna uttal och satsmelodi

- om du kan uttala orden rätt

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas

Du läser texter, ser på korta filmer om hur man firar födelsedagar, namnsdagar och andra högtider

- att du kan använda de nya orden

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback