Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Legender Åk 4-6 persiska /dari V 37-39

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 september 2020

Legender, är berättande om viktiga historiska / nutida händelser som finns bland varje folk. I en del av historiska legender, kan det finnas mycket icke reala beskrivningar, som under historiens tid och med hjälp av våra föregångares fantasi, ständigt omstrukturerat dessa berättande, som skapat legendariska personlighet/er. Aktörerna i dessa legender, kan vara enskilda personer / grupper. Ett exempel på en legender är det forniranska legenden om Zahhak / Zohhak, ett grymt kungligt figur i det forniranska mytologin, som beskrivs haft två ormar växt över axlarna, som förvandlade honom till ett monster med tre munnar, sex ögon och tre huvud. Hade verkligen den grymme Zahhak två ormar växt över axlarna, eller är det ett fantasifull beskrivning, för att presentera honom för det grymma som han var?!

 

Under vecka 37-39 undervisning, kommer vi att arbeta inom områden som rör Legender.

 

Syftet är att du lär dig:

 

  • Tillvägagången till fakta om legender.

  • Varför och hur det har struktureras en Legend.

  • Budskapen som vidarebefordras genom berättelserna i en legenden.

  • Hur kan man tolka och skilja på, mellan reala och fantasifulla händelser i en legend.

  • Diskutera och ge sin version och kunnighet, om de kända legender för dig.

cbaschaves


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback