Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kompisböckerna Personalplanering

Tallsättra förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Planering för personal v.37-40

Samplanering för undervisning

 

Datum: 

Varför

Läroplansmål

 Förståelse och medmänsklighet

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.” (Lpfö 18 s.5)

 

”Kommunikation och skapande

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. (Lpfö 18 s.8)

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Vi kommer att erbjuda barnen redskap till att både kroppsligt och verbalt uttrycka och hantera sina känslor i det sociala samspelet med andra. 

Vi vill sträva mot att utveckla deras kommunikativa färdigheter och förståelse för att man kan bära på olika känslor, att dessa är tillåtna och hur de ska kunna hantera känslorna. 

Detta är även en del från satsningen läslyftet som hela förskolan arbetar med. Vi kommer arbeta mycket med varje vald bok genom boksamtal, bilder, polyglutt och på fler språk. 

Våra prioriterade mål: Hållbar utveckling, barns inflytande och ikt kommer att genomsyra undervisningen.

Handockorna kanin och Igelkott samt Friendlydockorna kommer att finnas med och inspirera barnen i olika undervisningstillfällen som tex arbetet kring hösten, yoga.

Barnen som deltar i detta är mellan 1-3 år gamla. 

Var

(rum, plats, situation)

Under hela dagen, både ute och inne på Grodan och Myran.

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi kommer att dramatisera hur känslorna glad och ledsen  kan se ut och kännas. Vi kommer att använda oss av handdockorna Kanin och Igelkott och börjar med att läsa boken Sprid glädje ur kompisböckerna serien. 

Vi kommer att förstärka känslorna med hjälp av Friendlydockornasom vi allt eftersom vi läst böckerna och pratat om känslan som lyfts i boken då ha dockan tillgänglig för barnen.

 

Följande undervisnings tillfällen kommer att ske och uppmuntras att upprepas fler tillfällen. 

 

Under denna fyra veckors period har vi valt att starta upp med två böcker från serien: Sprid glädje och Dela med dig.Till varje uppslag i boken kommer vi att stanna upp en stund för att samtala om bilden, vilka djur som finns på bilden och hur djuren ser ut att känna sig. Vi kommer även att använda oss av handdockorna och dramatisera från boken och belysa känslorna.

Vi kommer att lägga till en sång " Klappa händerna när du är riktigt glad" till våra sånger som vi sjunger på samlingen för att förstärka känslan glad.

Vi kommer att presentera nya tecken som kopplade till boken och Friendlydockorna( månadens tecken) med Glad, ledsen, kanin och igelkott, docka. 

 • Aktiviteter med estetiska uttryckssätt kommer att erbjudas som som exempelvis sång, dans, måleri med syfte att uppleva och uttrycka olika känslor.

 

 • När kanin och igelkott känns väl introducerade tar vi in kopieringsmaterialet sprid glädje bilden och färglägger med de färger vi blir glada av. (skapande)

Använda flanosagan till Sprid glädje så att sagan visas på fler sätt än i boken.

 

 • Lyssna på sagan på polyglutt både på svenska och andra språk.  (högläsning och flerspråklighet)
 •  Titta och lyssna på kompisversen på youtube. (högläsning)

 

Som fortsättning i detta tema arbetar vi vidare med boken dela med dig som handlar om att Igelkott och kanin har svårt att dela med sig. Samtalen kommer ske genom boksamtal, känslor, drama samt IT. Syftet är att få barnen uppmärksamma på vad det innebär att dela med sig, att allt varken är eller ska vara rättvist och hjälpa dem se hur de kan finnas där för varandra. Till varje uppslag kommer vi att samtala om bilden, vilka de är, hur många det är på bilden, vilka färger de ser samt viktigast hur djuren ser ut att känna sig. (matematik. självkännedom och förhållningssätt)

 • Dramatisera olika händelser både i planerad undervisning samt spontant på vad dela med sig innebär och visa känslor som kan uppstå i de givna situationerna. 
 • Titta och lyssna på sagan på Polyglutt.
 •  
 • V.37
 • Måndag 7/9
 • Går vi till skogen/närmiljön, varje hemvist var för sig. Ta med avfallspåsar och samla löv/höst material.Vi tar med Kanin och Igelkott som en" happening" och presenterar dem på samlingen på utflykten. Chrisel och Lina dokumenterar introduktionen av Kanin och Igelkott.Jessica och Sabina håller i samlingarna med kanin och Igelkott hela veckan. Samma upplägg med gamla sånger, lägg till "Klappa händerna när du är riktigt glad" och "Färgsången" och månadens tecken. Kanin och Igelkott är med och presenterar sångerna, tecknen. Lina och Christel fotar och dokumenterar på varje hemvist v.1 med fokus på introduktionen på Kanin och Igelkott samt Tema höst. Två inlägg denna vecka: Kanin och Igelkott och Tema höst. Efter vilan varje dag så tittar vi på Kompisboken "Sprid glädje"på Polyglutt. 
 • Tisdag 8/9
 • Erbjuder varje hemvist skapande på Temat Höst. Två personal är inne och visar filmen från UR skola: "Svamp med Skrutt"innan skapandet. 
 • Vi använder oss av materialet från skogen och skapar en hösttavla.
 • ( Vi använder färgat papper och klistrar på löv och naturmaterial från skogen och gör ett gemensamt kollage för alla barnen på avdelningen/hemvisten) 
 • Två  personal är ute med resten av barnen och har rörelse/musik/dans. Sabina och Jessica ansvarar för skapandet denna vecka och introduktionen av Kanin och Igelkott. Lina och Christel dokumenterar.  
 • Onsdag 9/9
 • Erbjuder varje hemvist skapande på Temat Höst. Två personal är inne och visar filmen från UR skola: "Höstlöv med Skrutt"innan skapandet. 
 • Vi använder oss av materialet från skogen och skapar en hösttavla.
 • ( Vi använder färgat papper och klistrar på löv och naturmaterial från skogen och gör ett gemensamt kollage för alla barnen på avdelningen/hemvisten) 
 • Två  personal är ute med resten av barnen och har rörelse/musik/dans. Sabina och Jessica ansvarar för skapandet denna vecka och introduktionen av Kanin och Igelkott. Lina och Christel dokumenterar.  
 • Torsdag 10/9 Mötesdag
 • Fredag 11/9 Gemensam sångsamling för båda hemvisterna ute på gården. Ansvariga: Veronica och Pernilla
 •  
 • V.38
 • Måndag 14/9
 • Går vi till skogen/närmiljön, varje hemvist var för sig. Vi tar med Kanin och Igelkott på vårt äventyr.Jessica och Sabina håller i samlingarna med kanin och Igelkott hela veckan. Samma upplägg med gamla sånger, lägg till "Klappa händerna när du är riktigt glad" och "Färgsången" och månadens tecken som är................................................... Kanin och Igelkott är med och presenterar sångerna, tecknen.
 • Ta med barn ipadsen och låt barnen fota samt undersök vilka färger vi ser.2 pedagoger fotar varje hemvist och Sabina/Jessica dokumenterar.Två inlägg denna vecka: Fokus på undervisningen i skapandet och begreppet dela med dig. 
 • Tisdag 15/9
 • Erbjuder varje hemvist skapande på Temat Höst. Fyra personal (Sabina/Jessica  och två till) är inne med halva hemvist barngruppen och visar filmen från UR skola: "svamp med Skrutt"innan skapandet. 
 • Vi tittar på våra bilder som vi fotat med alla färger, tar sen fram de färgerna och målar med. 
 • Två  personal är ute med resten av barnen och har rörelse/musik/dans. Sabina och Jessica ansvarar för skapandet samt dokumentationen denna vecka.   
 • Onsdag 16/9Erbjuder varje hemvist skapande på Temat Höst. Fyra personal (Sabina/Jessica  och två till) är inne med halva hemvist barngruppen och visar filmen från UR skola: "svamp med Skrutt"innan skapandet. 
 • Vi tittar på våra bilder som vi fotat med alla färger, tar sen fram de färgerna och målar med. 
 • Två  personal är ute med resten av barnen och har rörelse/musik/dans. Sabina och Jessica ansvarar för skapandet samt dokumentationen denna vecka. 
 • Torsdag 17/9 Mötesdag
 • Fredag 18/9 Gemensam sångsamling för båda hemvisterna ute på gården. Ansvariga: Veronica och Pernilla

v.39 Dokumentation: Christel och Lina

 • Måndag 21/9 Gemensam samling( Lina och Christel) och fruktstund för båda hemvisterna. Vi använder handdockorna Kanin och Igelkott för att  ge inspiration för utforskandet om "Hösten på gården" Vi låter barnen plocka höstlöv och naturmaterial från gården för och lägger i avfallspåsar och tar fram barnens Ipads och låter barnen fota . Samla material på ljust underlag och tittar på vilka färger vi har på löven.
 •  
 • Tisdag 22/9 Erbjuder varje avdelning skapande på Tema höst. De barn som har gjort höstmålningar kan få klistra på höstlöv på sina målningar. De som inte målade förra veckan kan måla med höstfärger.
 • Onsdag 23/9-fredag 25/9 Studiedagar 
 •  
 • v.40 Dokumentation: Sabina och Jessica
 • Måndag: utflykt skogen/miljö

När

Tid för genomförande

Från v.37 och 4 veckor framåt

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 All personal i arbetslagen under ledning av förskollärarna. 

På samlingarna, under planerade och spontana undervisningssituationer under dagen. 

Reflektion

(gör ni vecka 4)

-Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

-Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

-Hur har barnens delaktighet sett ut?

Hur går vi vidare?

           
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback