Skolbanken Logo
Skolbanken

Insekter

Tallbacken förskola, Flen · Senast uppdaterad: 21 juni 2021

I våras hade vi tema spindel och märkte då att barnen har ett enormt intresse för insekter. Vi kommer att arbeta med detta tema under hösten - 20 och våren -21. 

Barnen är 1-3 år. 

Syfte: Öka barnens ordförråd

Mål: Barnen ska lära sig orden 

  • Myra
  • Humla
  • Fjäril
  • Snigel/snäcka
  • Tusenfoting
  • Skalbagge
  • Nyckelpiga
  • Daggmask

Aktiviteter: 

 - Läsa böcker      

- Benämna begreppen 

- Sjunga sånger

- Ha pedagogiska diskussioner vid dokumentationen  

- Räkna 

- Använda oss av IKT

 - Prata färger

- Skapa insekter

 - Leta insekter ute/inne

- Prata om vad insekter äter

- Använda våra sinnen

- Använda oss av konkreta material

- göra bilderböcker

- använda oss av teckenstöd

- använda vår grovmotorik 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback