Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Periodiska systemet och kemiska reaktioner

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2021

I kemi årskurs nio ska du utveckla kunskap om kemiska sammanhang, materiens minsta beståndsdelar och kemiska reaktioner. Bl a kommer du att lära dig använda det periodiska systemet. Vi kommer att arbeta med laborationer där du själv får undersöka kemin. Då är det viktigt att du arbetar säkert och att du lär dig att dra slutsatser och redovisa dina laborationer.

 

Mål

Du skall genom undervisningen utveckla din förmåga att

·       Förstå och följa reglerna i kemisalen vid laborationer

·       Laborera

·       Skriva rapporter av olika slag från laborationerna

·       Beskriva materiens beståndsdelar (atomer, protoner, elektroner, neutroner) och deras egenskaper

·       Använda periodiska systemet för att få information om ämnena och förutsäga hur ämnen reagerar med varandra

·       Beskriva joner, molekyler, metallföreningar, salter m m som handlar om hur kemiska föreningar byggs upp.

·       Använda kunskaperna i kemin för att förstå aktuella händelser i omvärlden

·       Ge exempel på betydelsefulla upptäckter och forskare i historien.

 

Arbetssätt

Jag kommer att lägga upp lektionsplaneringar efterhand i vårt Classroom: ”Biologi och kemi år 05”. Här kan du gå in och kontrollera vad vi gjort om du vill repetera eller om du varit borta från någon lektion. Jag lägger upp sammanfattningar av anteckningar från lektionerna.

Vi kommer att blanda genomgångar där ni antecknar med laborationer där ni själva undersöker och laborationer där jag visar.

För att få vara med på laborationerna är det viktigt att du följer säkerhetsreglerna och inte själv hittar på egna experiment.

 

Bedömning

Jag bedömer hela tiden hur du arbetar på lektioner och laborationer. Viktiga punkter som jag bedömer:

·       Säkerhet vid laborationer.

·       Förmåga att lyssna och argumentera i diskussioner och frågor.

·       Förmåga att skriva begripliga rapporter från laborationer.

·       Förmåga att använda rätt begrepp i kemin.

 

Vad säger kursplanen?

Kemikursplanen sammanfattar målet för kemi så här:

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

·       genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

·       använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

 

Under hösten i årskurs nio skall vi arbeta med dessa delar av det som kursplanen anger som centralt innehåll:

·       Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

·       Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

·       Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

·       Hur man hanterar kemikalier (…) på ett säkert sätt.

·       Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·       Systematiska undersökningar (…) Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Periodiska systemet och kemiska reaktioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback