Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Alles Deutsch 9: Kapitel 1 "Ab ins Ausland", v. 34-41

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 8 september 2021

I det här kapitlet får du bekanta dig med vad som är typiskt tyskt och typiskt svenskt och du får träna på att berätta om olika tyska och svenska traditioner. Du får också träna på att läsa en väderleksrapport och att beskriva vädret. Du repeterar verb i perfekt och får lära dig hur man böjer löst sammansatta verb.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar med läroboken Alles Deutsch 9, kapitel 1 s. 6-23 i textboken och kapitel 1 s.6-23  i arbetsboken. Vi läser och lyssnar på texter. Vi jobbar med ord, uttryck och hela meningar. I arbetsboken finns olika uppgifter där ni tränar in uttryck och grammatiska moment. Vi tränar också hörförståelse genom att göra olika hörövningar. Vi övar den skriftliga förmågan i olika skrivövningar.
Ni jobbar ibland enskilt och ibland i par. Vi övar muntligt i olika övningar. 

Syfte - förmågor från kursplanen:

 Se nedan

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde har du haft möjlighet att öva och visa dina kunskaper när det gäller att: 

  • skriva och berätta om en dag i ditt liv
  • förstå en väderleksrapport i tal och skrift och beskriva vädret
  • berätta om några tyska och svenska traditioner
  • böja och använda löst sammansatta verb i presens och perfekt

Bedömningen sker löpande under lektionstid och du visar att du kan genom att vara muntligt aktiv och svara på frågor.

Under detta arbetsområde kommer jag framför allt att bedöma:

din förmåga att formulera dig muntligt - muntlig framställning om Tyskland, Sverige eller traditioner i Sverige och Tyskland

din förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk - hörförståelse, samtal

din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika texter -  kapitlets texter samt andra texter

din förmåga att förstå och tillämpa grammatiska regler - verb i perfekt och löst sammansatta verb i presens och perfekt

din förmåga att formulera och uttrycka dig skriftligt - blogginlägg eller mejl

din förmåga att välja och använda material - i arbetet med din muntliga framställning

din förmåga att uttrycka dig muntligt - när du interagerar i olika muntliga övningar

din förmåga att bearbeta och förbättra - när du bearbetar dina muntliga och skriftliga framställningar

din förmåga att kommentera och jämföra - i arbetet med vad som är typiskt tyskt och svenskt samt om olika traditioner i Sverige och Tyskland

Läxförhör sker på onsdagar varje vecka! Oförberedda hör- och läsförståelsetest kan förekomma.

Varje torsdag läggs läxan ut under lärlogg i Unikum.

 

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Moderna språk - tyska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback