Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

9

Ensemble-spel

Stadsparksskolan 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 18 augusti 2023

Ensemble-spel i olika musikaliska genrer. I stor grupp och i liten grupp.

Inom detta moment kommer eleverna att tillsammans spela och sjunga i olika musikaliska genrer. I stor grupp och i mindre grupp. Eleverna kommer att prova på olika instrument. De kommer att spela efter noter och på gehör. 


Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang med genretypiska musikaliska uttryck, unisont och i stämmor.

Rytmisk och melodisk improvisation med röst, rörelse och instrument med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.

Gestaltning och kommunikation av musikaliska tankar och idéer i kombination med andra uttrycksformer.

Rösten och hur den kan varieras och användas för vokala uttryck inom olika genrer och ensembletyper.

Ackord-, melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form, ackord, ackompanjemangsmodeller och basgångar.

Musiksymboler, grafisk notation, ackordbeteckningar och grundläggande notkännedom.

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med viss säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande i huvudsak till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med relativt god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande väl till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande mycket väl till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.

Eleven urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag från olika tidsperioder och genrer med god säkerhet. Dessutom uttrycker eleven god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback