Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 2

Barashada xarfaha iyo akhriska

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Baro afkaaga hooyo!

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi arbeta med?

 • Bokstäverna och deras ljud.
 • Ord  och enkla meningar.
 • Lära oss nya ord, begrepp och deras stavelser.
 • Läsa berättande texter och träna återberätta
 • Kunna känna igen lång och kort vokal

 

Arbetet sker tematisk genom teman som kroppsdelar, skolord, trädets delar mm.

Hur kommer vi att arbeta med?

 • Arbeta med bokstavsboken
 • Högläsning av läraren
 • Träna läsförståelse genom att svara på frågor muntligt
 • Läsa högt ord och meningar i grupp eller för läraren
 • Göra hemläxan med vårdnadshavareViktiga begrepp!

Xarfo

Shibbanayaal

shaqal

Shaqal dheer/gaaban

Erayadda dugsiga

Erayadda jirka

Qaybaha geedka

 

Bedömning

Vilka förmågor?

 • Att lyssna att eleven läser med visst flyt och använder lässtrategier för att förstå text.
 • Lära sig nya ord och begrepp
 • Forma och skriva bokstäver och ord/meningar som är vanligt förekommande i texter som är anpassade för åldern.

På vilka sätt?

 • Delaktighet vid genomgångar
 • Körläsning
 • Genom de ord och meningar eleven skriver.
 • I samtal om texter.

Läroplanskopplingar

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.

Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter