Skolbanken Logo
Skolbanken

Ekologi - särskola

Fröknegårdskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 3 september 2020

I det här arbetsområdet kommer ni få lära er hur alla djur och växter i vår natur samspelar för att skapa ett fungerande ekosystem. Vi kommer även prata om hur vi människor påverkar naturen samt hur naturen förändras av detta. Vi kommer att fokusera på att kunna använda begrepp. I detta arbete kommer du att få ta ställning till saker som påverkar miljön.

Konkretisering av målen

·         Kunna ta ställning hur miljön påverkas av miljögifter och annan yttre påverkan

·         Utföra en exkursion och dokumentera den

·         Kunna beskriva och förklara vad ett ekosystem är samt hur organismer samspelar

·         Kunna ge exempel på olika ekosystem och beskriva dessa

·         Kunna beskriva och förklara människans påverkan på miljön 

·         Kunna beskriva och förklara vad en näringskedja och näringsväv är

·        

Vecka

1

2

3 (lab)

35

Introduktion – Ekosystem

Biotop & habitat

Djurgrupper

36

Energi

Näringskedjor/väv

Exkursion

37

Miljö

Miljögifter

Resonemang

38

Buffert 

Buffert

Prov

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.

Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback