Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

5 - 6

ST Friluftsliv Björnödagen

Storkyrkoskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2020

I detta arbetsområde får du lära dig mer om friluftsliv i skärgårdsmiljö. Hur förbereder man sig för en dag ute i naturen när det gäller kläder, mat och säkerhet? Vi repeterar regler för allemansrätt och naturreservat.

Förberedelse 

Genomgång av vad friluftsliv är

Kläder

Hantering av stormkök 

Allemansrätt 

Regler för naturreservat 

 

Elevuppgift

Se i planeringen 

 

Bedömning

Elevuppgift om friluftsliv och allemansrätt i Teams. 

Du kan på ett tydligt sätt beskriva hur man kan anpassa sin utevistelse med hänsyn till kläder, årstid och allemansrättens regler inför besöket på Björnö naturreservat i september 2020. 


Läroplanskopplingar

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Friluftsliv Björnödagen
Uppgifter
Friluftsliv Björnödagen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback