Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Idrott fritidshem vt. 2021

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Hur många lekar kan vi leka fram till sommarlovet?

 Idrott fritidshem
 

Tidsperiod

Vt 2021

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

 • Målet för denna termin är att ha sportis en gång i veckan för varje avdelning.
 • Eleverna ska lära sig att samarbeta och utveckla sin förmåga till att följa regler
 • Eleverna kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Eleverna tränas i förmågan att kunna förklara olika lekar.
 • Eleverna får vara med och komma med egna förslag på lekar och att dom kommer fram med egna regler till lekarna som dom kan förklara för gruppen.

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

 • Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom etiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Eleverna kommer att få vara med att planera aktiviteter och sedan kommer vi att dela in grupper efter elevens behov.
 • Vid behov så finns det planerade lekar till varje avdelning som man kan använda sig av.

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vi vill att eleverna ska ha utvecklat sin fantasi och förmågan att samarbeta med olika elever samt skapa och upprätthålla goda relationer.
 • få ut i veckobrevet vad veckans sportis har innehåll för aktiviteter samt hur det har fungerat. 
   

 Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter