Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Att skriva sig till läsning i Sagoskogen år 1

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 oktober 2020

Sälen Siv har flyttat till Sagoskogen .Följ med in i bokstävernas värld och möt Siv och andra djur. Du ska få lära dig att läsa och skriva både själv för hand och tillsammans med dina kompisar med hjälp av våra Ipads. Det är roligt och spännande att se sina egna ord växa fram och samtidigt lyssna på det man skriver!

När: läsår 20/21

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • läsa en egenskriven text, enkla meningar med hjälp av ljudning och helordsläsning.
 • skriva en enkel text med digitalt verktyg som hjälp
 • förstärka din text genom att koppla en egen bild till

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • du ska kunna starta upp  och skriva på en Ipad

 • göra ordlistor efter en given begynnelsebokstav

 • göra enkla meningar utifrån ett givet ämne

 • göra enkla texter utifrån ett givet ämne

 • kunna kombinera dina texter med bilder.

 • kunna läsa upp dina egna texter för andra.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • de olika bokstavsljuden och hur de sätts samman till ord.
 • att göra enkla textbearbetningar med hjälp av Ipad.
 • att koppla ord och bild.
 • att skriva olika typer av texter.
 • att öva på språkets struktur med stor bokstav, mellanrum och punkt, samt några stavningsregler för vanligt förekommande ord.
 • finmotorik samt kunna skriva med läslig handstil.
 • att läsa upp din egen text för andra 

Hur kommer vi att lär oss detta: (undervisning)

 • inför varje ny bokstav besöker vi Sagoskogen. Vi möter ett nytt djur och via diktering skapar vi en gemensam text kring djuret.
 • vi klipper och klistrar in djuret, samt texten i våra egna Sagoskogsböcker, letar den aktuella bokstaven och skriver bokstaven och ord och meningar för hand utifrån den aktuella bokstaven.
 • vi kommer att skriva oss till läsning (ASL) och  träna både skrivande samt bearbetning av ord, meningar och korta texter med digitala verktyg
 • vi övar finmotorik genom att bland annat sy, pärla och bygga kopplat till den aktuella bokstaven
 • vi spårar bokstäver på våra Ipads för att lära oss formen
 • vi kommer att skriva på Ipads tillsammans med en skrivkompis.
 • vi använder talsyntes för att bli säkra på kopplingen mellan bokstav  och ljud.
 • vi utgår från det vi kan och vi arbetar på olika läs- och skrivnivåer. Några av oss kommer att skriva spökskrift som läraren översätter.
 • vi kommer att samarbeta med andra och lära oss att hjälpa och utveckla varandra tillsammans
 • vi övar på att läsa våra texter för andra eftersom det är viktigt att texter man skriver ska ha en mottagare.
 • våra texter kommer även att sättas in i en mapp och ställas upp i klassrummet så att alla ska kunna se och läsa dem
 • vi samlar våra texter i egna mappar där vi kan se vår egen utveckling.
 • vi  illustrerar våra texter för att koppla ihop bild och text.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback