Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Klagstorps fritidshem: Hälsa

Klagstorps skola F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Ökad rörelse har betydelse för både det fysiska och psykiska välmåendet. Eleverna utmanas att testa olika fysiska aktiviteter i olika gruppkonstellationer. En viktig del av hälsa och välbefinnande är att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Leken är ett viktigt redskap för både social utveckling och den fysiska hälsan.

Lärmål
Inspirera och motivera till en hållbar och god hälsa.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Planering av utvärdering
Återkoppla med eleverna regelbundet efter aktivitet.
1 gång i månaden görs en kort utvärdering på resp. avdelningsplanering.
Sociogram genomförs september 2020 och Mars 2021 för att synliggöra utvecklingen.
Fritidsråd

Undervisning

Drömlandet F-1
Olika former av rörelseaktiviteter ute och inne i olika gruppkonstellationer
Aktivitetslotteri

 

Paradiset 2-6
Olika former av rörelseaktiviteter ute och inne i olika gruppkonstellationer 

Aktivitetslotteri 

Planera och genomföra rörelseaktivitet för de andra fritidseleverna.

Prata om hur sömn och kost påverkar hälsan.

Tillaga nyttiga mellanmål.

 


Läroplanskopplingar

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback