Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BARBAR51, BARBAR52

Barnet i förskolan

Gymnasiesärskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 20 september 2020

I kursen Barnet i förskolan ska du få förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden och om förskolans mål och verksamhet. Förståelse av vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Förmåga att möta och stödja förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Förmåga att genomföra olika former av lek och skapande verksamheter.

Vad? 

Presentation, Lära känna 

Medveten närvaro/mindfulness 

Sagor och sagoläsning

Vad är förskolan?


Varför?

Centralt innehåll:

  • Förskolans mål och verksamhet.

  • Etiskt och demokratiskt förhållningssätt i mötet med förskolebarn.

  • Förskolebarns lärande i olika situationer. Vardagssituationer, till exempel vid måltider, i tamburen och i leken.

  • Vuxnas roll och betydelse för förskolebarns lärande.

  • Lekens betydelse för förskolebarns lärande.

  • Samspelet mellan förskolebarn i en grupp.

  • Lekar för förskolebarn, till exempel rim och ramsor, rörelselekar och rollekar.

  • Sagor och sagoläsning för förskolebarn.

  • Barnsäkerhet, till exempel säkra leksaker och lekredskap, elsäkerhet samt förvaring och användning av kemikalier.

Hur?

Genomgångar

Filmklipp

Diskussioner

Enskilt arbete

Grupparbete

Övningar ute/inne

Redovisningar muntligt/skriftligt

 

Vecka:

Anteckning:

35

Kursstart

Genomgång av kursinnehåll, förväntningar, lära känna varandra

36

Medveten närvaro/mindfulness uteaktivitet

37

Vad är förskolan? 

Skapa sagor

38

Skapa sagor och redovisning av sagorna

 


Läroplanskopplingar

Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt förskolans mål och verksamhet. Eleven beskriver på ett utvecklat sätt vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom möter och stödjer eleven med säkerhet förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven genomför med gott handlag olika former av lek och verksamheter.

Eleven samtalar på ett enkelt sätt om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt förskolans mål och verksamhet. Eleven beskriver på ett enkelt sätt vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom möter och stödjer eleven med viss säkerhet förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven genomför med visst handlag olika former av lek och skapande verksamheter.

Eleven medverkar i samtal om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven medverkar också i att beskriva förskolans mål och verksamhet. Eleven medverkar i att beskriva vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom medverkar eleven i att möta och stödja förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven medverkar också i att genomföra olika former av lek och skapande verksamheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback