Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Sagor

Östra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 4 september 2020

Genom klassiska sagor ska vi jobba med läsning, läsförståelse och skrivning. Vi talar och lyssnar.

Under första delen av höstterminen går vi igenom sagor klassiska sagor och diskuterar och återberättar dem på ett mer djupgående plan. Vi tränar på att lyssna och tala inför och mot varandra genom att återberätta sagorna genom att använda olika strategier. Vi kommer att inspireras till att skriva egna sagor och träna på att både planera, genomföra och förbättra våra sagor. Vi kommer att skriva för hand och på datorer. Vi kommer att förstärka våra sagor genom bilder.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback