Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Naturpromenad

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

Gå på promenad. Upptäcka och utforska miljön utanför förskolan.

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Vi har jobbat med barnen med att vara rädda om miljön, sakerna inomhus. Städa, plocka undan leksaker. Hänga upp våra kläder, sätta upp våra skor, stövlar på hyllan. Städa undan leksaker på gården. Barnen har varit duktiga att jobba med detta, de har även börjat reflektera över att det kan vara ostädat utomhus. Skräp på marken.!

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Hur kan vi städa utomhus. Plocka upp och ta med skräpet som vi hittar.

Kan vi använda något av skräpet, det som har fallit ner, gått sönder och ligger på marken - löv, grenar, kottar....

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Metod/Miljö: Går iväg på promenad i närområdet.

Tar med påse att plocka upp skräpet i. Ta med tillbaka till förskolan och slänga i soprummet.

Plockar med oss vad vi hittar och ser om vi kan skapa något av det. Klistra, måla.

Material: Färg, papper, kartong, klister.

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter