Skolbanken Logo
Skolbanken

Räkne-Reza ht 23/24

Dibber Växhuset förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 11 augusti 2023

Vi upptäcker matematik i vardagen.se innehåll nedan

Vi stimulerar barnen att upptäcka och tycka det är roligt med matematik. Vi ser mönster, former, vi räknar, mäter och ger barnen förutsättningar att utveckla och pröva olika lösningar på problem; ” hur kan man göra då? Hur tänker Du?” Vi sorterar, radar upp,klassificerar och lär oss ” mindre än , större än”. Pussel och spel använder vi som material i undervisningsmaterial likaså naturens material. Barnen ges tillfällen att bygga och konstruera med olika material ute och inne och hitta olika problemlösningar, undersöka olika material och dess funktion. Barnen är med hela tiden i processen och delaktiga i dokumentation och reflektion. Matematik finns överallt runtomkring oss. Vi vill göra barnen medvetna om all matematik som finns under en dag ex.räknar vi barnen på samlingen och har räkneramsor, vi står två och två / har en gå kompis( parbildning), vi tränar sortering när vi städar, barnen får välja en 1/2 frukt eller 1/4 .Grunden i matematiskt tänkande ligger inte främst i siffror och enheter utan snarare i klassificering, urskiljande av former, logiskt tänkande och förmåga att upptäcka mönster.Att kunna jämföra är grunden för att förstå mängd, längd , vikt. Klassificera och sortera är basen för att kunna jämföra och se olikheter.Vi har många matematiska lekar där vi tränar taluppfattning ; vi ramsräknar, räknar baklänges på ett lustfyllt sätt i sång och ramsor , spel och använder matematiska begrepp med barnen.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback