Skolbanken Logo
Skolbanken

Bildkonst genom historien

Särskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 22 december 2020

Hur har konst förändrats genom tiderna? Detta ska vi ta reda på tillsammans!

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Vad ska eleven kunna?

Du ska kunna skapa olika bilder med olika verktyg, tekniker och material.

Du ska kunna jämföra bilder och resonera om deras uttryck och stilar utifrån olika tidsepoker.

Du ska kunna använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler när du resonerar om bilder/skulpturer och hur de är framställda. 

 

Undervisning - arbetssätt

Vi tittar på konst från internationella konstnärer från olika tidsepoker.

Vi sätter upp en tidslinje med konstverken och konstnärerna.

Vi analyserar deras bilder och tränar på att beskriva dem med ämnesspecifika ord så som för- och bakgrund, motiv, objekt, detaljer. 

Vi målar och skapar med olika tekniker inspirerade av tidsepoker och konstnärer.

Vi gör studiebesök i konsthall/ Wanås och i närmiljön på olika skulpturer. 

Vi arbetar i grupp och enskilt.

 

Elevinflytande

Se läroplan.

Bedömning

Du ska med hjälp av tidslinjen kunna jämföra och reflektera över skillnader på konst genom tiderna. 

Du ska kunna berätta om olika bilder du skapat och hur du har skapat dem. Använda ämnesspecifika ord på verktyg och tekniker.

Vi kommer också att bedöma din förmåga att skapa bilder. 


Läroplanskopplingar

tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

jämföra och reflektera över bilder,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande

Bildkomposition. Skapa rumslighet med hjälp av linjer, för- och bakgrund.

Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur. Några historiska och samtida bilduttryck och stilar.

Några internationella konstnärer och deras verk.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter