Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik, ht-20

Hällevadsholms skola, Munkedal · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Under läsåret i årskurs 3 kommer vi på ett laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Vi kommer bland annat att arbeta med läromedlet "Favorit matematik" och vi kommer att arbeta med digitala verktyg (dator) i matematikundervisningen.

Vad vi ska arbeta med:

Vi ska arbeta med addition och subtraktion med algoritm/uppställningar. 

Vi ska arbeta med sambandet mellan addition och multiplikation.

Vi ska arbeta med prioriteringsregeln.

Vi ska arbeta med division och delningsdivision. 

 

Hur vi ska arbeta:

Vi kommer att arbeta med läromedlet Favorit matematik.

Vi kommer att arbeta med digitala verktyg (dator).

Vi kommer att arbeta enligt EPA (enskilt, par och alla) samt i grupper. 

 

Vad du ska öva dig på:

Addition och subtraktion med algoritm/uppställningar. 

Sambandet mellan addition och multiplikation.

Prioriteringsregeln.

Division och delningsdivision.

 

Hur du ska visa vad du har lärt dig:

Formativ bedömning (kontinuerlig bedömningsprocess)

Summativ bedömning (kartläggningsmaterial och diagnoser)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik - höstterminen -20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter