Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Matematik, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Vårt samhälle

Tullgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 november 2020

Vad behövs i ett samhälle för att det ska fungera? Vad finns det för olika yrken i vårt närområde? Vilket är ditt drömyrke? Vad behöver samhället pengar till?

Vad ska vi arbeta med?

  • att veta vilka viktiga samhällsfunktioner som måste finnas i ett samhälle
  • att veta vilka yrken det kan finns i vårt närområde
  • att förstå pengar och pengars värde
  • att känna närområdet på en enkel karta

Begrepp:

Samhälle, kommun, politiker, arkitekt, skatt, avfall, avlopp, sopsortering, värmeverk, reningsverk, sjuksköterska, sjukgymnast, lokalvårdare, läkare, undersköterska, sjukhus, journalist, reklam, fotograf, internetsida, nyheter, information, rubriker

Hur ska vi arbeta?

  • Se på film
  • Läsa faktaböcker
  • Diskutera i par och grupp
  • dokumentera i bild och skrift
  • intervjuer

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

- Ditt arbete under lektionerna och delaktighet i samtal och diskussioner

- Genom att göra en utvärdering i slutet av arbetsområdet där du visar vad du lärt dig


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback