Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk

Ljusne förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 3 september 2021

Stöttning i den språkliga utvecklingen med hjälp av högläsning och språklekar.

Nuläge

Vi har under förra terminen kartlagt barnens språkliga utveckling. Några av barnen ska få extra stöttning i detta under detta läsår.

Syfte

Stimulera barnets ordförråd och ordförståelse samt munmotorik.

Mål

Att öka barnens språkförståelse och ge möjlighet att påverka sin vardag med språket som verktyg.

Genomförande

Högläsning, språklekar, munmotorik och sång både enskilt och i mindre grupp minst ett tillfälle i veckan. Reflektion och analys genomförs på de enskilda barnens planeringar för att enklare kunna kartlägga och följa utvecklingen.  


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback