Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Svenska: Debattartikel

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 september 2020

Argumentera gör du säkert dagligen med kamrater, lärare, föräldrar m.fl. Men i skrift kanske det inte blir så ofta. Känner du igen att du blir upprörd över vissa saker som du skulle vilja förändra? I så fall kanske du ska sprida dina tankar vidare. I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla förmågan att argumentera i skrift. Du kommer med andra ord att få lära dig hur du skriver en debattartikel. I din text ska du också använda källor för dina sakargument. För att kunna nå dit behöver du förstås de rätta verktygen och de får du på vägen mot målet.

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetsgång: i undervisningen kommer du att få:

 • ta del av övningar och genomgångar som tar sin utgångspunkt i den förförståelsen som finns kring olika texttyper och vilket syfte de har.
 • Söka upp debattartiklar på nätet. Läsa och diskutera vilka ämnen de tar upp samt urskilja avsändare
 • läsa och ta del av genomgångar kring debattartikelns uppbyggnad/innehåll med hjälp av Spegla språket 8
 • se filmer om hur du resonerar samt bygger upp en argumenterande text
 • träna på att skriva debattartikel och anpassa språket med hjälp av skrivmall
 • söka information, göra urval och värdera informationen
 • genomgång och övningar kring källhänvisa och referera
 • kamratrespons, bearbeta egen text utifrån respons

Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • skriva en argumenterande text med språklig variation, språkliga normer och strukturer
 • söka information från ett urval av källor, sammanställa, källhänvisa och referera.
 • ge kamratbedömning samt bearbeta din egen text utifrån såväl kamrats som lärares respons

Tidsplan: 

 • v. 34-37 (preliminärt)

Läromedel:

 • Spegla språket 8, debattartiklar hämtade från andra källor
 • powerpoint
 • filmer: Studi och UR

Vid frågor maila

 anna.ericson@halmstad.se

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Debattartikel
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter
PP Debattartikel
Instruktion: debattartikel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback