Skolbanken Logo
Skolbanken

Grundsär: Berättelsen om mig

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 7 september 2020

Ett arbetsområde där du ska berätta om dig själv med hjälp av bilder.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna berätta vem du är med hjälp av bilder.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna göra en berättande bild där man får reda på vad du ex. är bra på, tycker om att göra, vilka åsikter du har mm.

Du ska också visa att du kan använda olika tekniker, verktyg och material.

Du ska kunna presentera din bild samt ge ett omdöme. Detta gör du skriftligt i Classroom

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer samtala om målen med uppgiften samt se en modell som vi tolkar tillsammans.

Du kommer göra en skiss innan du gör själva bilduppgiften "Berättelsen om mig". När du är färdig med din skiss har du möjlighet att om återkoppling.

Du ska när du är klar med uppgiften presentera och ge omdöme om din bild i Classroom. 

Du får tre bildlektioner till ditt förfogande.


Läroplanskopplingar

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

jämföra och reflektera över bilder,

Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Presentation och utvärdering av eget bildskapande.

Några verktyg och tekniker för bildframställning.

Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.

Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.

Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.

Eleven jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback