Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

8 - 9

Fyra stilar som förändrade måleriet ht 20

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 7 september 2020

Under arbetsområdet skall vi, med utgångspunkt i fyra måleristilar från förra sekelskiftet, träna på att skapa och tolka olika uttryck i måleri.

Arbetsområdet kommer att sträcka sig över 4-6 arbetspass. (se planering i classroom)

Första passet kommer att bestå av introduktion till och presentation av de olika stilar som vi ska fördjupa oss i, dvs impressionismen, expressionismen, kubismen och surrealismen, samt även skissarbete för det egna arbetet. 

Under de följande arbetspassen sker individuellt arbete i måleri.

Arbetsprocessen dokumenteras med bild, ljud och text i den egna loggen på Classroom.

Sista passet består av redovisning i mindre grupper och av utvärdering av det egna arbetet.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav BILD 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback