Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

HT20 år 6 spanska grovplanering

Vallhamra skola 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Här kan du läsa en planering för vad vi kommer jobba med i spanskan i höst.

Vallhamra Skola

HT20 Planering spanska år 6 

 

Läromedel: Gracias 6, gracias.nu

Vi har alltid läxa från tisdag till tisdag. Läxorna skriver jag på tavlan och på classroom. 

Vill du som vårdnadshavare ha tillgång till och få kontinuerliga uppdateringar på nya uppgifter jag lägger ut på classroom kan du höra av dig till mig så lägger jag in din mailadress.


Vecka


Arbetsområde


35-36


1. Comprendo español

- vi lär känna varandra

- vi jämför spanskan med andra språk


37-38


2. Hola

- hälsningsfraser       - geografi i Latinamerika


39-40


3. Tengo trece años

- berätta vad du heter och hur gammal du är     - räkna 1-13


26/9 europeiska språkdagen


41-43


4. Me gusta el baloncesto

-berätta vad du tycker om      -säga alla färger       -repetition kap 1- 4


Vecka 43 prov

44

HÖSTLOV


45-46


5. En la ciudad

-samtala om dig själv och dina syskon,      räkna 1-20,      sjunga en sång om djur


47-48


6. ¿Qué quieres?

-tala om vad du vill ha,       -beskriva saker

Vecka 47 prov


49-50


7. ¡Feliz cumpleaños!

- födelsedagsord    - födelsedagssång    - veckodagarna

Hälsningar

Hanna

Hanna.nilsson.pingel@edu.partille.se

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.

Olika former av samtal och dialoger.

Sånger och ramsor.

Enkel information och enkla meddelanden.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.

Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.

Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.

Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.

Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback