Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

TRYCK

Norrtullskolan åk 7-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 7 september 2020

Högt blodtryck ligger bakom många vanliga sjukdomar. Därför mäter läkarna blodtrycket nästan det första de gör om man uppsöker sjukhuset eller vårdcentralen. Blodet har ett visst tryck inne i kroppen och det är hjärtmuskeln som skapar trycket. Tryck är en egenskap som alla vätskor och gaser har. Dessutom använder vi begreppet tryck när fasta material utsätts för en kraft. Det är kunskaper om tryck som gör det möjligt att flyga, klättra upp för världens högsta berg och dyka djupt ner i haven.

CENTRALT INNEHÅLL

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

KUNSKAPSKRAV

Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Du kan jämföra ditt resultat utifrån frågeställningar och drar då slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du för resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras (det laborativa provet).
Du dokumenterar undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du visar kunskaper runt arbetsområdet tryck och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier (räkneuppgifter samt det laborativa provet).

LEKTIONSINNEHÅLL
Föreläsningar runt kapitel 7 i Fysik Spektrum samt filmer på www.studi.se .
Övningar och räkneuppgifter i häftet.
Laborationer ( och ett avslutande labprov).

EXAMINATION
Räkneövningar runt tryck på fasta material.

Genomföra en laboration och utvärdera den (enskilt prov med genomförande och utvärdering).


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback