Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Instruerande text - årskurs 6

Bobergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Vi ska nu under ett par veckor arbeta med den instruerande texttypen. Vi kommer att repetera hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ (uppmaning) och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Metod/Arbetssätt

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en instruerande text.

• lära sig hur är en instruktion är uppbyggd för att vara lätt att följa.

• lära sig hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ.

• läsa och kunna följa en instruktion. 

• på egen hand planera och skriva en instruktion om en lek eller ett spel. 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med en instruerande text

• kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet

• kunna använda strukturen för en instruerande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som läraren bedömer med hjälp av en bedömningsmatrisen.


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris instruerande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback