Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Kapitel 1 Matematikboken Beta

Rånäs skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 15 juni 2023

Matematikboken Beta - kapitel 1 Arbetsområde v 34-40 RÅNÄS SKOLA

Matematikboken Beta - kapitel 1

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

  • metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med penna och papper
  •  välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer 
  • samband mellan tal i bråkform och i decimalform
  • tolka tallinjer med tal i decimalform
  • läsa och uttrycka tal i decimalform 
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Begrepp:  

Term
Summa
Differens
Faktor
Produkt
Täljare
Nämnare
Kvot
Förkortning
Bråkform
Decimalform

 

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Matteläxa 5
Matteläxa 3
Matteläxa 4
Matteläxa 1
Matteläxa 2
Diagnos 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback