Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7

Engelska 7b Arbetsområde Money

Trollbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 september 2021

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Terminsplanering i engelska årkurs 7

 

Anpassat ur läroplanen för engelska/Skolverket:

 

Kommunikationens innehåll

 

·       Utveckla dina kunskaper i engelska språket kopplat till dina intressen/hobbys, vardagliga situationer, aktiviteter, åsikter, relationer, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

 

·       Förstå talad och skriven engelska.

 

·       Öva på att variera ditt sätt att tala.

 

·       Få mer kunskap om olika levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden/länder där engelska används.

 

Lyssna och läsa- reception

 

·       Läsa texter från olika medier till exempel nyhetstidningar, reportage, bloggar.

 

·       Förstå muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 

·       Läsa böcker i olika genrer.

 

·  t  Träna på uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 

·       Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

 

·       Samtal och diskussioner samt argumentation.

 

·       Språkliga strategier att ta till när din engelska inte räcker hela vägen.

 

·       Lära dig att aktivt medverka i samtal genom att inleda samtal, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ställa frågor om olika ämnen samt klara av att avsluta samtalet.

 

Terminsplanering i engelska årkurs 7

 

 

 

Vecka

Område

Mål

Sidor i boken

35

Presentation

Klassrumsrutiner

Läroböcker: Good Stuff B, textbok och övningsbok.

Lära känna varandra/övningar & se över vår klassrumsmiljö.

 

36

Money: Travelling around Florida & The Lucky penny

Träna på uttal och intonation + grammatiska strukturer, öka ordförrådet.

Textbook: Money: Travelling around Florida p.6-7

Workbook exercises: p.4-6 A, B, C, D1, E, G

The Lucky penny p. 14-16

Workbook: p.19-20 A, B, C, D1 eller D2.

37

Money:  

Travelling around Florida

The lucky penny

Video: Tema money

Kahoot: glosförhör

Träna på uttal och intonation + grammatiska strukturer, öka ordförrådet.

Textbook: Travelling around Florida p.6-7

Workbook: p.4-6 A, B, C, D1, E, G

38

Money:

Travelling around Florida

Money makes the world go round

 

Träna på uttal och intonation + grammatiska strukturer, öka ordförrådet.

Textbook: Travelling around Florida p.6-7

Workbook: p.4-6 A, B, C, D1, E, G

 

39

Money: Money makes the world go round

Film: Tema Money

Träna på uttal och intonation + grammatiska strukturer, öka ordförrådet.

Textbook: Money makes the world go round; p.13

Workbook p.17-18 A, B, C, D,

40

Money, repetition inför provet.

Träna på uttal och intonation + grammatiska strukturer, öka ordförrådet.

Textbook: p.9

Workbook: p.8–9

A, B, C, D, E, F

41

Måndag: Prov på följande avsnitt i Money: Travelling around Florida,

The Lucky penny, Money makes the world go round

Nytt arbetsområde introduceras.

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback