Skolbanken Logo
Skolbanken

Verklighetsuppfattning ED ht20

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Vidare ska undervisningen syfta till att eleverna utvecklar en matematisk förståelse och därigenom en förmåga att strukturera vardagen och lösa praktiska problem. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Undervisningen bidrar därigenom till att eleverna ges förutsättningar att tolka, beskriva och påverka sin verklighet.

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem.

Vidare ska undervisningen syfta till att eleverna utvecklar en matematisk förståelse och därigenom en förmåga att strukturera vardagen och lösa praktiska problem. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Undervisningen bidrar därigenom till att eleverna ges förutsättningar att tolka, beskriva och påverka sin verklighet.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

- att prata om några olika växter och deras namn och levnadsmiljöer.

- vattnets olika form och kretslopp i naturen.

- avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur dessa används vid förflyttning.

- längd, volym, massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras

 

 

Vi kommer att bedöma:

 

- att kunna arbeta med tre olika växter och

- att delta i undervisning om dess levnadsmiljöer.

- att lägga lika på lika med bilder av vattnets kretslopp.

- att delta i att använda riktmärken och kännemärken och hur dessa används vid förflyttning.

- att kunna sortera och storleksordna föremål.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper om människa och natur,

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

reflektera över samband mellan orsak och verkan,

identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Vattnets olika former och kretslopp i naturen.

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.

Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.

Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.

Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.

Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.

Risker i närmiljön, till exempel kemikalier och elektricitet

Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Matriser i planeringen
Verklighetsuppfattning ED ht20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback