Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Biologi skogen åk 4-6

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 9 september 2020

Vad är en skog? Hur påverkar vi skogen och hur påverkas skogen av oss? Hur ser ett träd ut? Vad använder vi skogen till? Vilka levande organismer finns i skogen.

 

Mål för detta arbetsområde

Naturtyper i Sverige 

ANALYSERA, genom att jämföra och se likheter och skillnader,

ANVÄNDA BEGREPP, genom att förstå olika begrepp och kunna använda dem. Begrepp du ska kunna: lövskog, barrskog, blandskog, nedbrytning, näringskedja, rovdjur, bytesdjur. 

 

 

 

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

Vi kommer att:

Titta på filmer på av media, 

Läsa tillsammans och enskilt.

Diskutera och förklara ord och begrepp.

Rita

Skriftligt test. 

 

 

 

Vad som kommer att bedömas och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att..

använda begrepp korrekt skriftligt och muntligt om det behövs

 

analysera och förklara, se likheter- skillnader skriftligt och i diskussioner i helklass samt muntligt enskilt 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Matriser i planeringen
Biologi-naturen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback