Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4

Dans vt 2021

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Mål

Vi ska lära oss: 

  • dansa modern dans och hiphop.
  • anpassa rörelser till musik.
  • känna rytm och takt i danser och musik.

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

  • dansa två olika typer av danser.
  • träna på att känna rytm och takt i danser och musik.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  • anpassa dina rörelser till takt och rytm i danser.
  • anpassa dina rörelser till musik.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback