Skolbanken Logo
Skolbanken

Vänner

Bohus förskola, Ale · Senast uppdaterad: 9 september 2020

Syftet med temat är att skapa en vikänsla i gruppen och att alla ska känna sig delaktiga och behövda. Vi vill att barnen ska få reflektera över hur är man en bra kompis? Kan man vara kompis med alla? yngre/äldre, kille/ tjej ,annat land? Hur känns det när man känner sig utanför på något sätt? Vi vill att barnen ska ges möjlighet till att utveckla samarbetsförmåga och förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Vännerna i Kungaskogen, vi läser boken tillsammans och reflekterar över olika dilemman i boken.

Sånger

Kompisträd, barnen är med och bestämmer vad vi ska ha i trädet, vi röstar

Överenskommelse tillsammans med barnen om hur vi ska ha det på avdelningen för att trivas

Skapande

Delar oss i smågrupper

Pollyglutt

Goda förebilder och ett ständigt pågående arbete som går som en röd tråd genom utbildningen

Vi har noll tolerans mot kränkningar och agerar direkt i situationer som uppkommer.5 frågors modellen.

Barnkonventionen, vad är det? Barns rättigheter. Vi jobbar med den.


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback