Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Skapa film

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 juni 2022

Med Imovie ska eleverna göra ett manus, filma och redigera.

Eleverna ska arbeta i Imovie.

De får en presentation i appen och får se en kort film.

De ska i grupp göra en story board med bilder och lite text till varje bild, typ scen 1, hemma. Scen 2 arg och inlåst...

När story boarden är färdig får eleverna ytterligare en genomgång i appen och en Ipad, de får börja filma.

Viktiga punkter att påminna om är att de behöver börja film innan de säger "action" och fortsätta efter att de sagt "bryt". På det sättet finns det svängrum när de ska redigera filmen. Filma alltid så att det blir bredfilm, om du filmar med Ipad i uppåt-läge blir bilden halverad och förminskad. Lek med övergångar och musik.

När filmen är färdig ska de redigera och senare presenteras i klassrum eller stormöte på fritids. En möjlighet är att en jury får bedöma vilka filmer som får visas på stormötet.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1